Septemberkermis kreeg een ‘out of the blue’ dansfeest

21 Oktober 2019

Septemberkermis kreeg een ‘out of the blue’ dansfeest

Tijdens de gemeenteraad van september stelde de Groen fractie duidelijke vragen bij een merkwaardig initiatief tijdens de septemberkermis van Grimbergen: een dansfeest met versterkte muziek.

Uit het verslag van het Schepencollege van 19 augustus (amper 12 dagen voor het evenement plaatsvond) bleek dat het om een particuliere aanvraag ging, om op zaterdag een ‘Kermis gelegenheidsavond voor Grimburgers’ te organiseren op het Speelbroek van 18u tot 3u ‘s nachts. Het event kreeg de toelating van het Schepencollege om in een tent op de parking sporthal Prinsenbos (achterste gedeelte) tijdens en na de kermis op zaterdag 31 augustus 2019 van 20u tot zondag 1 september 2019 1u ’s nachts elektronisch versterkte muziek te brengen met een maximum geluidsniveau > 85 dB(A) (LAeq 15min) en < 100 dB(A) (LAeq 60 min). Verder golden een aantal voorwaarden om de bezoekers te beschermen tegen gehoorschade en om de last voor de omwonenden tot een minimum te beperken. Weet dat het ongezien is dat een aanvraag van één particulier persoon (niet in naam van een vzw) voor zo’n evenement in acht wordt genomen. Verenigingen zullen begrijpen hoe lastig het soms is om groen licht te krijgen van het gemeentebestuur voor nieuwe initiatieven.

Tijdens het evenement werden bepaalde voorwaarden zoals het plaatsen van de tent, het niet gebruiken van glazen drankhouders en het einduur niet nageleefd. Bij onze navraag op de gemeenteraad bleek dat in een volgend Schepencollege de vraag opnieuw was behandeld. Daarin staat vermeld dat het kermisbal/gezellig samenzijn een samenwerking is tussen DJ Celebration en café ’t Vliegveld en het einduur werd bijgesteld tot 2u ‘s nachts. Vreemd, want van wie ging dit puur commercieel initiatief nu uit, dat zich op Facebook aankondigde als ‘Blue Marlin’ maar werd aangevraagd door één particulier persoon los van een vereniging of vzw? De meerderheid kon het zich allemaal niet meer zo goed herinneren, laat staan duidelijk toelichten. Antwoord op de vraag van welke vzw dit evenement uitging en wat deze vzw doet, kregen we geen antwoord. 

Als Groen ondersteunen we uiteraard een waaier van activiteiten die bijdragen tot een bruisende kermis. Natuurlijk vinden we het fijn dat er evenementen georganiseerd worden die mensen bijeen brengen! Maar bij dit initiatief rijzen toch enkele pertinente vragen. Wij zijn bezorgd dat met het Blue Marlin evenement een precedent werd geschapen dat een opbod aan kermisactiviteiten en geluidsoverlast in de hand kan werken. Mag dan vanaf nu elke stand op het kermisweekend (versterkte) muziek spelen en hiervoor twee weken op voorhand een aanvraag indienen? 

Daarnaast brachten we ook het (a)sociale aspect ervan in de aandacht. Dit feest was directe concurrentie voor de lokale cafés, die op een kermisavond graag inspelen op de opportuniteit om extra mensen te verwelkomen. Het toelaten van het evenement is ook niet loyaal naar de verenigingen die op dit kermisweekend al jaren hun stand hebben. Voor de verenigingen is zo’n kermisweekend hét moment om hun kassa te spijzen om een volledig werkjaar te financieren voor leuke activiteiten voor hun leden, materiaalaankoop, onderhoud en dergelijke. Deze inkomsten zijn dus niet zomaar een leuk extraatje, maar noodzakelijk voor de werking van deze verenigingen!

Wij hopen dat het Schepencollege dergelijke aanvragen van ‘out of the blue’ initiatieven in de toekomst met een kritische blik onderzoekt en rekening houdt met de impact ervan. Niet enkel wat betreft geluids- en mogelijke andere overlast voor de omwonenden. Maar vooral ook in het licht van solidariteit met de lokale horeca en met de verenigingen die puur op vrijwillige basis knokken voor hun inkomsten tijdens het kermisweekend.

Addendum 24/10/19: In het verslag van de gemeenteraad van september waarbij dit punt besproken werd, is helaas niets genoteerd over de levendige discussie die we hierover gevoerd hebben. De meerderheid stelt dat het niet belangrijk genoeg was om te noteren... En zo laten ze de zaak blauwblauw.

 

Sofie Roelandt
Groen gemeenteraadslid

Bron foto : kermisfanaat.be