SNELTRAM LANGS DE A12 en de SPRIETMOLEN

21 Juni 2017

SNELTRAM LANGS DE A12 en de SPRIETMOLEN

Sneltram langs de A12 In het kader van het Brabantnet van de Lijn, wordt er een sneltram aangelegd die Willebroek met Brussel Noord verbindt. Op die manier komt er een alternatief voor het gebruik van de auto en wordt de rit van Willebroek naar Brussel Noord teruggebracht van 75 minuten nu met het openbaar vervoer, naar 40 minuten met de sneltram.Het tracé van deze sneltram loopt van het Fort van Breendonk langs de A12 met telkens haltes in Willebroek, Londerzeel, Meise en Strombeek. Van Willebroek tot Londerzeel ligt het tracé aan de oostelijke zijde van de A12, en ter hoogte van de bedrijvenzone in Londerzeel wordt een viaduct voorzien zodat de tram de A12 kan oversteken. Aan de kruising van het tramtracé met de spoorweg komt een halte met ruimte voor een park & ride zone. Vanaf daar rijdt de sneltram aan de westelijke zijde, zodat de woonkernen het best bediend worden met twee haltes in Meise, en op het grondgebied van Grimbergen komt er een halte tussen de rand van parking C en Treft, meer bepaald op de strook die nu de afrit 7a is van de Ring. De sneltram kruist dan verder de Romeinsesteenweg en volgt vanaf de esplanade  het tracé van de tramlijn 3 naar het Noordstation.   

Parallel met de tram en de A12 zal ook een hoogwaardige fietssnelweg aangelegd worden die de betrokken gemeenten verbindt ; dankzij fietsbruggen en een fietstunnel kan je gemakkelijk van de woonkernen naar de fietssnelweg en omgekeerd.

De Vlaamse regering heeft het gewestelijk Ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor de sneltram voorlopig vastgesteld. In het kader van het lopende openbaar onderzoek, heeft Groen Grimbergen een aantal opmerkingen en suggesties geformuleerd.

Bever en de Sprietmolen

Aan het kruispunt dat gekend is als de Drijpikkel, waar Wemmel, Meise en Grimbergen samenkomen, ligt een klein straatje dat begint aan de Nieuwelaan en dat doodloopt op de berm van de A12. In dit straatje dat Rotterik heet, ligt één woonhuis dat de vroegere  Sprietmolen is, een watermolen die de eerste schakel is in de reeks van vijf watermolens op de loop van de Molenbeek in Grimbergen. Het huidig uitzicht is het resultaat van een grondige restauratie en verbouwing in 1897 van een bestaande molen uit 1742 ; het waterrad is echter verdwenen samen met het binnenwerk in de molen zelf. De molen staat op de inventaris van het bouwkundig erfgoed maar is geen beschermd monument. Het voorgestelde tracé van de sneltram loopt vlak langs de Sprietmolen.

Bij het naderen van het Kasteeldomein van Bever, loopt het tracé rechts vlak naast de Boechoutlaan, om die vervolgens ondergronds te kruisen ter hoogte van de Timmermansstraat in Bever. Hierdoor gaat een strook van ongeveer 60 are natuur en bomen in de zoom van het Kasteeldomein verloren.    

Namens Groen Grimbergen werd een brief verstuurd met opmerkingen en suggesties, de beknopte inhoud volgt hieronder.  

                                                              

1. Behoud van de Sprietmolen

De Sprietmolen moet samen met het Beverbos en de hoeve de Drijpikkel een geheel blijven vormen.  Alhoewel de woonfunctie van het molenhuis problematisch wordt, betreuren wij dat de molen zou gesloopt worden en dringen wij erop aan dat de Sprietmolen zou behouden en hersteld worden. In overleg met de huidige bewoners dient voor een nieuwe huisvesting gezocht te worden.

2. Ecoduct

Ter hoogte van de Drijpikkel zou een ecoduct of minstens een ecotunnel moeten komen, zodat dieren op een veilige manier de tramlijn en de A12 kunnen oversteken. Op die manier komt er een verbinding tussen het Beverbos en de Nekker aan de overzijde in Meise. Dit past binnen het Strategisch Project Groene Noordrand, waarvan de opwaardering van de Maalbeekvallei een onderdeel is.

3. Strook Kasteeldomein van Bever vrijwaren

In het voorgestelde tracé van de sneltram gaat een strook van ongeveer 60 are natuur en bomen in de zoom van het Kasteeldomein verloren. Dit kan vermeden worden door de kruising op te schuiven, dichter tegen de Ring 0 aan, het tracé  loopt dan niet meer vlak naast de Timmermansstraat, maar evenwijdig daarmee. Hierdoor wordt de natuur gespaard en wordt de heraanleg van de Timmermansstraat vermeden.

4. Compensaties voor verloren natuur

Wij dringen er op aan dat waar compensaties voor verloren stukken natuur moeten gebeuren, dit in  de nabije omgeving zou plaatsvinden. Dus indien er bomen zouden gekapt worden in de zoom van het Kasteeldomein van Bever, moeten deze compensaties gebeuren in de directe omgeving van het Beverbos.

Laatste stand van zaken

Er is hoopvol nieuws, namelijk dat de Lijn na ontvangst van bezwaarschriften, opmerkingen en suggesties overweegt om een ecoduct te plaatsen, de Sprietmolen niet te slopen (zonder echter de woonfunctie te behouden) en de assen van het tracé van de sneltram en de A12 ter hoogte van het knooppunt met de Ring te verschuiven, zodat de rand van het Beverbos niet aangetast wordt.