SOCIAAL EN BETAALBAAR WONEN: ALLES KAN BETER

04 April 2012

SOCIAAL EN BETAALBAAR WONEN: ALLES KAN BETER

Groen stelt dat alle gemeenten minimum 10 procent sociale woningen zouden moeten aanbieden. Grimbergen zit momenteel slechts aan 3 procent. Dat kan beter, vinden we.   Naast het bestaand aanbod sociale huurwoningen van de sociale huisvestingsmaatschappij Providentia (goed voor 399 woningen) en van het Sociaal verhuurkantoor Webra (15 appartementen) is er eveneens een tekort aan 'gewone' betaalbare en comfortabele woningen in Grimbergen. Met deze ingrepen wil Groen wonen in onze gemeente betaalbaar houden. 

Bouw meer doorgangswoningen voor tijdelijke opvang

 Het OCMW is eigenaar van een woning in de Leopold Luypaertstraat. Deze woning werd volledig gerenoveerd door de renovatieploeg van Groep Intro, een sociaal tewerkstellingsproject. Ze is ingehuldigd op 2 maart en is bedoeld voor tijdelijke opvang van inwoners met acute huisvestingsproblemen door huisjesmelkerij, onbewoonbaar verklaarde woningen, na brand enzovoort.

Richt een Community Land Trust (CLT) op 

Kopen wordt voor veel mensen pas betaalbaar als de koper niet langer de grond moet kopen. Via een Community Land Trust (CLT) neemt de gemeente of een vzw deze kost op zich. Gezien de grond niet meer meegerekend wordt voor de waarde van het gebouw, blijft dit goedkoper dan op de klassieke woonmarkt. De koper wordt volwaardig eigenaar met alle rechten (woonzekerheid, erven, verbouwen) maar als hij de woning verkoopt, moet hij een deel van de meerwaarde terugbetalen. De CLT zorgt er ook voor dat minder gegoede kopers - zonder spaarpot of rijke ouders - een voorschot krijgen, nodig voor een lening bij de bank.

Versterk het aanbod van intergemeentelijke sociale verhuurkantoren (SVK)

De gemeente en het OCMW kunnen door hun participatie in het sociaal verhuurkantoor instaan voor de huurwaarborg en de ondersteuning van de zwakkere huurder. Zij kunnen actief op zoek gaan naar woningen die via de SVK's kunnen verhuurd worden, de eigenaars goed informeren over de voordelen en de mogelijkheden van renovatiepremies. Dit is een actief instrument om de kwaliteit van het sociaal- woningpatrimonium te verbeteren.

Op naar een gemeentelijk woonbeleidsplan?

Groen dringt erop aan dat alle actoren op het terrein - gemeente, OCMW, de woonconsulente, Providentia, Webra en de Welzijnsraad - de koppen bij elkaar steken om betaalbaar en kwaliteitsvol wonen te bevorderen. De gemeente kan via haar eigen reglementering en het stedenbouwkundig reglement het woonbeleid sturen. Aan de slag!

MARNIX SNAUWAERT

OCMW-raadslid Groen