Sociaal en hartelijk

07 Juni 2018

Sociaal en hartelijk

In een warm Grimbergen is iedereen mee! De integratie van het OCMW in de gemeente mag geen besparingsoefening zijn.

Een leefbaar inkomen is een noodzakelijke voorwaarde in de strijd tegen armoede. We zoeken voortdurend oplossingen voor betaalbare huisvesting, voldoende kinderopvang, een zorgaanbod op maat en sociale tewerkstelling en het terugdringen van de kansarmoede.

De inzet van mantelzorgers en vrijwilligers blijft een grote troef, evenals een goede buurtwerking als kracht tegen de vereenzaming.