STANDPUNT FIETSERSBOND BIJ HERINRICHTING RING

07 Maart 2018

STANDPUNT FIETSERSBOND BIJ HERINRICHTING RING

Zoals bekend omvat het project van de herinrichting van de Brusselse Ring in grote lijnen de volgende projecten: - het herinrichten/verbreden van de (auto) Ring waarbij  het opzet is om het lokaal verkeer te scheiden van het doorgaand verkeer (beperking van het aantal weefbewegingen) om op die manier de doorstroming van het autoverkeer te faciliteren. Tegelijk is er de ambitie om de leefbaarheid van de omliggende gemeenten te verbeteren en het sluipverkeer in de woonkernen te verminderen. Het autoverkeer moet terug naar de Ring gelokt worden.- de aanleg van drie tramlijnen: Van Willebroek naar Brussel langs de A12, van Zaventem naar Jette en van Zaventem naar Brussel Noord.

- de aanleg van fietssnelwegen en fietstunnels en -bruggen om de Ring te kunnen kruisen.

 

Het totale kostenplaatje bedraagt 3 miljard euro met deze verdeling:

- er wordt 600 miljoen geïnvesteerd in drie tramlijnen (60 kilometer tramlijn, hetzij 10 miljoen per kilometer).

- er wordt 80 à 90 miljoen geïnvesteerd in fietssnelwegen (40 kilometer, hetzij 2 miljoen per kilometer).

- Er wordt 2,3 miljard geïnvesteerd in de herinrichting van de Ring zelf (20 kilometer autoweg, hetzij 115 miljoen euro per kilometer).

Kortom: 77% van het budget gaat naar de auto, 20% van het budget gaat naar het openbaar vervoer en ongeveer 3% gaat naar de fiets.

Ter duiding: het jaarlijks budget van de Vlaamse regering voor de aanleg van fietsinfrastructuur bedraagt 100 miljoen. Dat is historisch gezien een record, maar tegelijk is duidelijk dat het project van de herinrichting van de Brusselse Ring vooral een autoproject is. Twee komma drie miljard euro voor de her aanleg van amper 20 kilometer auto infrastructuur. Dat is 23 jaar het budget dat de Vlaamse regering jaarlijks voorziet voor fietsinfrastructuur in heel Vlaanderen.

 

Wij apprecieerden de eerlijkheid van één van de medewerkers van de Werkmaatschappij 'dat deze massieve investering in autoverkeer zeker niet mag beschouwd worden als een garantie dat de files op de Ring zullen verminderen'. En dan hebben we het nog niet over fijn stof gehad. De doorstroming van autoverkeer faciliteren betekent immers ook fijn stof faciliteren. En we wonen nu reeds in de meest bestofte regio's van Vlaanderen.

 

Ondanks de uitnodiging 'om mee te denken' rond de herinrichting van de Ring lijkt het pleit beslecht. De herinrichting van de Ring komt er. Een belangrijk punt waar we als fietsers en inwoners van Grimbergen wél nog kunnen op wegen, is het volgende: tijdens de jarenlange werken aan de herinrichting van de Ring zal de capaciteit van de Ring drastisch verminderen waardoor extra druk wordt gelegd op het onderliggend wegennet, zeg maar de straten waar wij wonen en fietsen. Anders gezegd: hoewel de herinrichting van de Ring officieel bedoeld is om het sluipverkeer te verminderen, dreigt de aanleg ervan het sluipverkeer gedurende jaren te doen toenemen. Zullen (toekomstige) beleidsmakers de moed hebben om onmiddellijk werk te maken van het afblokken van sluipverkeer tijdens de werken aan de Ring en de inwoners en fietsers te beschermen tegen overmatig autoverkeer? Wordt het masterplan voor Strombeek, dat sluipverkeer buiten de woonkernen moet houden, onverkort uitgevoerd? En komen er plannen om de inwoners van Grimbergen, Beigem en Humbeek te beschermen tegen sluipverkeer?

 

Dirk Bauweleers ? Fietsersbond [email protected]