Start van het Strategisch Project Groene Noordrand

18 September 2016

Start van het Strategisch Project Groene Noordrand

noorden Brusselgeprangd

Ten van , tussen de Ring en andere drukke verkeersassen zoals de E40, N9 en spoorwegen in Zellik, met de historische Vilvoordse industriezone in het oosten, vinden we nog een relatief luwe, open ruimte met beekvalleien en open kouters. De Maalbeek en haar zijbeken vormen de groenblauwe ruggengraat van het gebied. De Maalbeekvallei heeft ook potentieel om Laarbeekbos in het westen te verbinden met het Lintbos en de Zennevallei in het oosten.

Groen-Schepen van leefmilieu Eddie Boelens: "de goedkeuring van het beheersplan voor de oostelijke Maalbeekvallei was voor mij een opstap om volop te gaan voor het strategisch project voor de hele Maalbeelvallei. Met steun van de hogere overheid  willen we vanuit Grimbergen samen met Meise, Wemmel en Asse werken aan een omvattend plan voor de opwaardering van de hele Maalbeekvallei. Onder andere door de dreigende verbreding van de Brusselse RING en het Ghelamco-project op Parking C staat die onder toenemende druk. Onder meer ons bosbeheersplan voor Beverbos i.s.m. Natuurpunt en de gemeente Wemmel krijgen met het beheersplan nieuwe kansen."

Vertegenwoordigers van de vier gemeentebesturen komen op 22 oktober voor het eerst samen om de krijtlijnen uit te zetten van dit veelbelovende strategisch project.

Wordt vervolgd. Zie verder: http://rlgc.be/strategisch-project-groene-noordrand/

Eddie Boelens - Schepen voor leefmilieu