Stem voor de Koesterster 2012! STEM OP DE KAMSALAMANDER VOOR GRIMBERGEN!

25 Februari 2013

Stem voor de Koesterster 2012! STEM OP DE KAMSALAMANDER VOOR GRIMBERGEN!

Voor natuurminnend en milieubewust Grimbergen zou het mooi zijn als we deze koesterster  binnenhalen.Voor onze milieudienst zou het een beloning zijn voor hard werken.En critici van dit project zetten we hiermee op positieve manier op hun plaats! Let op:  er kan slechts gestemd worden tot en met  1 maart 2013. Gaaann! EddieJullie  Schepen van leefmilieu, afvalbeleid, duurzaamheid, ontwikkelingssamenwerking en fair trade"Beste,  In kader van de biodiversiteitscampagne 'Je hebt meer buren dan je denkt', beloont de provincie Vlaams-Brabant elk jaar originele en voorbeeldstellende biodiversiteitprojecten met een Koesterster.  

De koesterster wordt uitgereikt voor 5 categorieën.

Het gemeentelijk natuurproject in de Voordestraat werd genomineerd in de categorie "Inventarisatie" - Paddentunnels en paddenschermen voor de kamsalamander

Help de gemeente Grimbergen deze koesterster binnen te halen door tot en met vrijdag 1 maart 2013 massaal te stemmen op ons project!

Stemmen doet u via de link onderaan deze pagina.

Een korte beschrijving van het koesterburenproject:

De Voordestraat in Grimbergen is een gekende oversteekplaats voor amfibieën. Elk jaar steken hier meer dan 4.000 amfibieën de straat over op weg naar hun voortplantingspoel. Reeds jarenlang leveren vrijwilligers mooie inspanningen om zoveel mogelijk dieren met behulp van tijdelijke paddenschermen veilig over te zetten. Aanleiding was de vele "verkeersslachtoffers". De meest voorkomende soorten zijn Gewone pad, Bruine kikker, Groene Kikker, Kleine Water-, Vinpoot-  en Alpenwatersalamander. In 2010 werd deze locatie bekroond met het overzetten van de Vlaams-Brabantse koestersoort de Kamsalamander! Deze beschermde soort doet het spijtig genoeg niet goed in Vlaanderen en werd daarom op de rode lijst geplaatst van soorten die met uitsterven bedreigd worden. 

De heraanleg van de Voordestraat werd aangegrepen om een blijvende oplossing te bieden voor dit jaarlijks fenomeen. In een eerste fase werden langsheen het boscomplex permanente schermen voorzien. In een volgende fase zullen de aangrenzende weilanden aangepakt worden. De inplanting van de 5 tunnels werd bepaald in overleg met de vrijwilligers en houdt rekening met de "hot spot"-oversteekzones. Zo kan ook de zeldzame kamsalamander die er ook voorkomt veilig aan de overkant geraken tijdens de trek. Dit natuurproject vormt een grote ondersteuning van de vrijwilligers die reeds jarenlang met tijdelijke schermen de amfibieën veilig overzetten en de monitoring van de amfibieën op zich nemen.  Een artikel met foto's   vind je in ons gemeentelijk informatieblad en op de website van de gemeente Grimbergen via http://www.grimbergen.be/Milieunieuws.html

 

 

Je brengt per categorie één stem uit  via onderstaande link . Stemmen kan tot en met vrijdag 1  maart en uiteraard vragen wij u om zoveel mogelijk vrienden, collega's en familieleden aan te zetten om op "onze kamsalamander" te stemmen.   

 

http://www.vlaamsbrabant.be/wonen-milieu/milieu-en-natuur/natuur/koesterburen/nieuws-genomineerde-projecten-voor-de-koesterster-2012.jsp

 Hilde De StordeurMilieuambtenaarDienst leefmilieu & ruimtelijke ordening"