Stilstaan bij Parking C! Neen aan de verkeerschaos en het fijn stof!

10 December 2016

Stilstaan bij Parking C! Neen aan de verkeerschaos en het fijn stof!

UITNODIGING DEBATAVOND  Stilstaan bij Parking C!

Neen aan de verkeerschaos en het fijn stof!

 

Groen Grimbergen organiseert samen met de Groenen uit de Noordrand (Vilvoorde, Wemmel en Meise) een informatie- en discussieavond om de vergunningsaanvragen van Ghelamco kritisch door te lichten en te beoordelen. Achtergrondinformatie bij dit ingewikkelde dossier is nodig om echte inspraak te garanderen en indien nodig bezwaren te kunnen indienen.

 

Dinsdag 20 december 2016 om 20 uur CC Strombeek

Karel Hemmerechtszaal

 

Welkom en kom mee luisteren en discussiëren met:

 

  • Philippe Fierens, Actiecomité Parking C

  • Stefan Meijering, Groen Grimbergen

  • Dirk Bauweleers, voorzitter Fietsersbond

  • Willy Miermans, mobiliteitsdeskundige

 

Mobiliteit, gezondheid en milieu

Groen beoordeelt dit dossier vooral vanuit het standpunt van de leefbaarheid van de omgeving, de gezondheid van de bewoners en de keuze voor een duurzame mobiliteit. De focus ligt nu al te veel op het snel-snel realiseren van een nieuw stadion en niet op een geïntegreerd plan voor de toegang er van en voor de leefbaarheid van de omgeving. Groen Grimbergen stelt zich kritisch op tegenover beide vergunningen. De voorstellen moeten passen in het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Grimbergen (GRS) en het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel (GRUP VSGB). Ze moeten ook getoetst worden aan het eisenpakket over Parking C dat op 14 mei 2014 door de Grimbergse gemeenteraad goedgekeurd werd.

Eenzijdig opgedrongen door Brussel

De stad Brussel stelt met haar plannen eenzijdig een dictaat aan de Noordrand. Brussel zet de bewoners van de Noordrand voor schut en dwingt hen in deze niet-gevraagde en ongezonde situatie van toenemende verkeersproblemen en stilstand. De stad Brussel moet het plan opbergen en haar huiswerk opnieuw maken in samenspraak met de buurtgemeenten en het Vlaams Gewest.

Voetbal is tof, de inhoud van het project onrealistisch

Voetbal is er op de Heizel in het Koning Boudewijnstadion altijd al geweest. Dat is best OK. Zoals in andere landen is het maar logisch dat ook België over een nationaal stadion beschikt. Wat nu voorligt is andere koek: tot 50 matchen per jaar. De toegang tot het stadion op parking C is nu al problematisch zeker in combinatie met alle beurzen. Daar bovenop komt nog een winkelcentrum, een innovatiecampus, ?.