Stop de waanzinnige plannen voor Grimbergen centrum.

03 Maart 2022

Stop de waanzinnige plannen voor Grimbergen centrum.

Grimbergen, 1 maart 2022 Gisteren kregen we via de pers duidelijkheid over de ambitieuze plannen van de meerderheidscoalitie over wat zij “het Grimbergse centrum van de toekomst” noemen.  De afbraak van de oude gemeenteschool voor de geplande uitbreiding van het gemeentehuis met een nieuwe vleugel voor het sociaal huis en de bibliotheek was de laatste weken al een doorn in het oog van vele Grimbergenaren. Daarbij komt nu ook de aankondiging van de ondergrondse parking aan het Prinsenbos, inclusief een JUMBO grootwarenhuis met een oppervlakte van meer dan 1.200 vierkante meter.  Een lumineus idee volgens de Open-VLD, Vernieuwing en N-Va meerderheid. Een draak van een project als je het aan Groen vraagt. Ook de reacties op sociale media zijn niet mals voor de plannen, die weinig respect tonen voor het historische karakter van het Grimbergs centrum.

Inspraak op zijn kop!

Bij dit zo belangrijke project worden inspraak en participatie met de voeten getreden. Eerst is er een persmededeling, daarna mogen de handelaars, de omwonenden en de mandatarissen van de ander partijen op "inspraak"vergaderingen (?) en commissies komen luisteren naar wat beslist is. Het geeft de indruk dat deze meerderheid vooral eigengereid wil optreden en doof is voor argumenten van mensen die er leven en werken, en er dagelijks mee te maken krijgen. De stappen in communicatie en overleg zijn niet democratische en zet de mening van de vele belanghebbenden bij een dergelijk ingrijpend project, buiten spel.

Nochtans, bij haar aantreden in 2019 had deze nieuwe meerderheid de mond vol over inspraak. Eindelijk zou de burger mee aan het roer staan bij belangrijke beslissingen. Nu, halfweg de bestuursperiode laten ze duidelijk zien wat zij onder inspraak verstaan. In het beste geval mag de betrokken burger nog net over de kleur van de slagbomen of de stoeptegels beslissen bij de uitvoering van belangrijke infrastructuurprojecten. 


Het centrum wordt een waterhoofd

Katrien Le Roy (fractielid Groen): “Het project dat nu op tafel ligt is een regelrechte aanslag op de authenticiteit van ons dorpscentrum. Grimbergen centrum dreigt door het centraliseren van alle diensten een kind met een waterhoofd te worden. De draagkracht van de omgeving wordt daarbij zwaar op de proef gesteld. En het evenwicht met de andere deelgemeentes geraakt steeds meer zoek.”

Isabel Gaisbauer (fractielid Groen): “Ondanks de geplande zone 30 en de beloofde fietsstraten zal het autoverkeer naar het centrum onmiskenbaar toenemen. Auto’s moeten immers terecht in een parking die zich in het historische centrum geprangd tussen twee scholen zal bevinden. Het woord randparking staat blijkbaar niet in het woordenboek van de Grimbergse meerderheid” 


Een mokerslag voor de lokale handel. 

Linda De Pree (fractielid Groen) besluit: “Na het eerder akkoord van de meerderheid voor een Aldi die komt op de Vilvoordsesteenweg vlak bij het kruispunt met de Spaanse Lindebaan-Driekastanjelaarsstraat betekenen de plannen voor een Jumbo supermarkt een mokerslag voor de Grimbergse handelaars. Geen toekomst voor lokale winkels in hun  “Grimbergen van de toekomst” . Dat is heel erg, want wat is een centrum zonder de sfeer die bloeiende handelszaken er creëren?“ De lokale handelaars hebben in elk geval in Groen een bondgenoot en we nemen hun reacties op deze plannen zeer ernstig.

We moeten de waanzin die met dit project gepaard gaat stoppen. 

Eddie Boelens

Voorzitter en fractieleider Groen Grimbergen