Onze thema's

Extra aandacht voor natuur

Een groene gemeente is een aantrekkelijke gemeente!

Aangepaste groenvoorzieningen en natuurbehoud verhogen ook onze levenskwaliteit. Ze zijn essentieel voor de gezondheid, het waterbeheer, de biodiversiteit en de luchtkwaliteit. Groen wil voldoende ruimte in elke buurt om te spelen, te sporten en te wandelen ook in de woonkernen en het verstedelijkte Strombeek en de Borgt. De realisatie van...

Lees Meer ›

Behoorlijk bestuur, betrokken burgers

Wij zetten in op een motiverend personeelsbeleid dat de goede werking en samenwerking van alle gemeentediensten verzekert.

Participatie en inspraak van de burgers staat bij ons centraal door advies- en wijkraden effectief te betrekken bij het beleid. De gemeentediensten kunnen we naast de loketfunctie, ook door nieuwe technologie toegankelijker maken. Bijvoorbeeld voor de inschrijving voor school of kinderopvang, het verlenen van vergunningen tot en met het opsporen...

Lees Meer ›

Samen voor een veilige gemeente

Iedereen, jong en oud, moet zich veilig en thuis voelen in Grimbergen.

Een divers politiekorps dat dicht bij alle inwoners staat, is belangrijk. De politie speelt een sleutelrol in het veiligheidsbeleid en we willen daadkrachtig optreden tegen overlast en criminaliteit. Samen met de inwoners sleutelen we aan welzijnsbevordering in de buurt. Hier zijn sociale voorzieningen en het cultureel werk onze medespelers.

Lees Meer ›

Open ruimte koesteren

Kiezen voor meer geconcentreerd wonen, is kiezen voor meer dorp én meer platteland.

Groen zet in op verdichting in de woon- en dorpskernen die vlot bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. Zo blijven belangrijke gebieden in onze gemeente vrij van bebouwing en beschikbaar voor de landbouw, natuur en recreatie. Uit de woonbehoeftestudie (2016) blijkt dat er in Grimbergen nog 1000 bouwkavels beschikbaar zijn,...

Lees Meer ›

Kwalitatief en betaalbaar wonen

We willen een woonbeleid dat inspeelt op de behoeften van vandaag.

Een aangepast woonaanbod voor  kleinere gezinnen, jeugdige starters, senioren en singles, houdt ook rekening met mensen met een bescheiden inkomen. Het aantal sociale woningen is onvoldoende. Voor ons mag de gemeente sterker participeren in het sociaal verhuurkantoor en mee instaan voor de huurwaarborg en de ondersteuning van de zwakke huurder....

Lees Meer ›

Onderwijs in elke dorpskern

Elk kind verdient een plaats op een school in de eigen buurt.

Door het stijgend aantal inwoners is een verhoging van de capaciteit op de schoolbanken nodig. In ’t Mierken te Beigem en na de verbouwingen in ’t Villegastje zal het aantal plaatsen maar net volstaan. Wij willen bouwen in de Mozaïek in Humbeek en later in de Negensprong in de Borgt....

Lees Meer ›

Propere buurt, plezante buurt

Opgeruimd staat netjes en dat geldt ook voor goed onderhouden straatmeubilair en groen.

We blijven investeren in straatvegers, sensibiliserend afvalbeleid, het invoeren van statiegeld, bestraffen van sluikstorten en preventiecampagnes. Zwerfvuilacties blijven nodig als signaal naar de vervuilers. Wij zetten in op dialoog om zaken dichtbij de mensen op te lossen. Het gaat ook over de kwalitatieve inrichting van de publieke plaatsen en een...

Lees Meer ›

Veilig verkeer en mobiliteit

Wie zich als voetganger of fietser in Grimbergen verplaatst, moet dit op een veilige manier kunnen doen.

We maken werk van een globaal fietsplan voor de gemeente en kiezen voor meer en goed onderhouden voet- en fietspaden, conflictvrije kruispunten. Meer fietsstallingen zijn geen overbodige luxe. Een zone 30 invoeren in dorpskernen maakt deze plaatsen autoluwer, toegankelijker en aangenamer voor iedereen. Samen met de inwoners en de lokale...

Lees Meer ›

Schone lucht en klimaat

De luchtkwaliteit vinden wij een ernstige zaak, dat zit in ons DNA.

De luchtkwaliteit vinden wij een ernstige zaak, dat zit in ons DNA. Fijn stof kan je niet ruiken, proeven of zien. Door permanent 15 vaste meettoestellen te plaatsen kunnen wij het meten. En meten is weten. We blijven ons inzetten voor het klimaatplan. Via gerichte bijeenkomsten ondersteunen we duurzame initiatieven...

Lees Meer ›

Sociaal en hartelijk

In een warm Grimbergen is iedereen mee! De integratie van het OCMW in de gemeente mag geen besparingsoefening zijn.

Een leefbaar inkomen is een noodzakelijke voorwaarde in de strijd tegen armoede. We zoeken voortdurend oplossingen voor betaalbare huisvesting, voldoende kinderopvang, een zorgaanbod op maat en sociale tewerkstelling en het terugdringen van de kansarmoede. De inzet van mantelzorgers en vrijwilligers blijft een grote troef, evenals een goede buurtwerking als kracht...

Lees Meer ›
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren