TRUMP, meer dan een nachtmerrie!

24 November 2016

TRUMP, meer dan een nachtmerrie!

Veel mensen zijn woensdag 9 november ll. wakker geworden met een gevoel van ongeloof en de begrijpelijke vrees voor wat de toekomst gaat brengen. De overwinning van Trump is erg slecht nieuws voor de wereld, voor de economie en voor het klimaat. Groen-voorzitster Meyrem Almaci: 'Clinton heeft meegedaan met de moddercatch en veel te weinig een boodschap van hoop en perspectief gebracht voor de Amerikanen. Trump kan je niet stoppen door meer van hetzelfde. Alleen Bernie Sanders was op dat vlak een lichtpunt tijdens de campagne. Er is veel te lang aan politiek gedaan boven de hoofden van de mensen en uit de ivoren toren, waardoor zij zich ook van de politiek hebben afgekeerd. Op de angst en boosheid van veel mensen is er een offensief antwoord nodig die mensen verbindt in plaats van verdeelt.' We moeten heel goed onderzoeken waarom zoveel mensen voor Trump en de brexiteers stemden. Het ongenoegen zit heel diep en het is bijna fascinerend om vast te stellen dat Trump-kiezers het grootste slachtoffer zullen worden van Trump. Wat absoluut nodig is dat de beleidsmakers opnieuw rechtstreeks in dialoog treden met die mensen die zich verlaten voelen. Het is niet door hen deplorables - zielenpoten - te noemen dat je hun harten terugwint. Dat was een grote flater van Hillary Clinton.

Meer dan ooit moeten we onze waarden en principes verdedigen: mensenrechten, de rechtsstaat, de tolerantie. Daarbij is het zeer belangrijk dat de verdedigers van die principes samen hun schouders hier onder zetten.

In elk geval moet Europa opnieuw leiderschap tonen en dat betekent gehoor geven aan wat de bevolking in België en Europa vraagt: een einde aan het besparingsbeleid, werk maken van eerlijke fiscaliteit, meer en betere jobs voor onze jongeren, de uitvoering van het klimaatakkoord, ?

Dit is een wake-up call voor de huidige politieke leiders in België en Europa. We mogen het gedachtengoed van haat en verdeeldheid niet laten winnen in België en Europa. Men moet de onvrede van de bevolking ernstig nemen en niet minachtend negeren. Traditionele politiek is niet waar mensen nu om vragen of nodig hebben.