TUSSENSTAND GROEN – GHELAMCO: 2 - 0

21 Juni 2017

TUSSENSTAND GROEN – GHELAMCO: 2 - 0

Deputatie weigert milieuvergunning.  Ghelamco beet op 8 juni 2017 opnieuw in het zand. De aangevraagde milieuvergunning bij de provincie werd na veel getouwtrek achter de schermen geweigerd. De Deputatie volgt daarbij het advies van de PMVC, de provinciale milieuvergunningscommissie.

 

Die wees op de onoverkomelijke mobiliteitsproblemen die dit project  zou veroorzaken in een deel van de Noordrand waar iedereen nu reeds dagelijks in de file staat.  

Daarbij werd ook gewezen op de  schadelijke gevolgen voor de luchtkwaliteit in een regio waar de concentraties aan fijn stof en ultrafijn stof plus deze van stikstofdioxide nu reeds regelmatig de piekwaarden overschrijden. In België sterft elk uur iemand aan de gevolgen van deze luchtvervuiling vooral in de buurt van drukke verkeersassen. Ook het aantal mensen die als gevolg hiervan lijden aan luchtwegeninfecties, neemt dagelijks toe.

 

De Deputatie besloot tenslotte, dat naast een multifunctioneel complex ook een reusachtige campus en een ondergrondse parking voor meer dan 10.000 voertuigen voorziet, dit project door zijn schaalgrootte de leefbaarheid in de Grimbergse buurt Treft maar ook in het Lakense Verregat en de Panoramastraat, Koningin Elisabethlaan, J. Bogemans- en J. Vander Vekenstraat in Wemmel in het gedrang brengt.

 

Gedeputeerde Tie Roefs (Groen) formuleerde het als volgt: 'de milieugebruiksruimte is op! Er zijn geen mobiliteitsoplossingen. Het project zou veel vervuiling veroorzaken met een zware hypotheek op de leefbaarheid van de omgeving tot gevolg.'

 

Momenteel loopt nog een beroepsprocedure van Ghelamco tegen de door Grimbergen geweigerde bouwvergunning. Op 10 augustus 2017 heeft in dat kader een hoorzitting plaats waar alle betrokkenen die bezwaar hadden bij de gevraagde bouwvergunning, gehoord kunnen worden. Vast staat reeds dat zowel Wemmel, Vilvoorde als Grimbergen als meest betrokken gemeentes van hun spreekrecht gebruik zullen maken. De actiegroepen en Groen Grimbergen doen dat eveneens. Het is vervolgens aan de Deputatie om zich definitief uit te spreken over het beroep van Ghelamco.

 

Groen Grimbergen rekent op een definitieve weigering. Naast de reeds gekende mobiliteitsproblemen, de grootschaligheid van het project, de schaduweffecten op de buurt Treft, de afwezigheid van een tuinbrug en oost-west ontsluitingen voor fietsers is vooral de onverenigbaarheid van het project met het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor dit gebied een onoverkomelijke hindernis. Wegens het teveel aan kantoor- en recreatieruimte verdient het project een rode kaart.

 

Met een 3-0 eindstand wordt het hoog tijd dat Ghelamco en Brussel hun nederlaag toegeven.

 

Eddie Boelens

Schepen van Leefmilieu