UITBREIDING OVERSTROMINGSGEBIED

09 Februari 2017

De Raad van de provincie Vlaams-Brabant heeft de uitbreiding  van het gecontroleerde overstromingsgebied 'Nekkerbos' in Grimbergen goedgekeurd. Met de extra buffercapaciteit worden de structurele problemen van wateroverlast in het stroomgebied van de Maalbeek verder aangepakt. Bij hevige of langdurige regen treden de waterlopen in Grimbergen geregeld buiten hun oevers. Vooral het gebied tussen de 's Gravenmolen en de Wolvertemsesteenweg, en in het bijzonder het laagst gelegen gedeelte van de Bruinborrebeekvallei, heeft dan af te rekenen met wateroverlast vanuit de Maalbeek en de Bruinborrebeek. In 2009 legde de provincie Vlaams-Brabant het gecontroleerde overstromingsgebied 'Nekkerbos' in Grimbergen met een buffercapaciteit van 45.000 m³ aan. En het meer stroomopwaarts gelegen overstromingsgebied 'Beverbos' in Wemmel met een buffercapaciteit van 10.000 m³. Ondanks deze overstromingsgebieden blijft het stroomgebied van de Maalbeek voor wateroverlast zorgen. Zowel in geval van langdurige regenval als bij felle onweersbuien volstaat de bestaande  buffercapaciteit niet en loopt het overstromingsgebied over. Om de kans op overstromingen verder te beperken, wordt de buffercapaciteit van het bestaande gecontroleerd overstromingsgebied 'Nekkerbos' uitgebreid. Om de bijkomende buffercapaciteit te realiseren wordt een deel van de voormalige stortplaats afgegraven en wordt het ecologisch minst waardevolle deel van de natuurzone Nekkerwei mee ingeschakeld als tijdelijk overstroombaar gebied. Met dit project wordt een extra buffercapaciteit van 10.000 m³ gecreëerd en blijft het ecologisch meest waardevolle gebied van de Nekkerwei stroomafwaarts het overstromingsgebied volledig gevrijwaard. De uit te voeren werkzaamheden bestaan uit het afgraven van het gedeelte van de bestaande langs- en dwarsdijk, gelegen op de linkeroever van de Maalbeek, en de aanleg van een nieuwe dijk tussen de bestaande dwarsdijk ter hoogte van de knijpconstructie en de Roostbaan. De kostprijs wordt geraamd op 135.000 euro. De werken starten zo snel mogelijk na het verkrijgen van de bouwvergunning, vermoedelijk tegen eind 2017.