UITBREIDING OVERSTROMINGSGEBIED NEKKERBOS MET 10.000m3

03 Februari 2019

UITBREIDING OVERSTROMINGSGEBIED NEKKERBOS MET 10.000m3

De werken aan het overstromingsgebied ‘Nekkerbos’ in Grimbergen zijn afgelopen. Het bestaande bufferbekken werd op vraag van het gemeentebestuur uitgebreid.

De werken werden gefinancierd en uitgevoerd in opdracht van de provincie Vlaams-Brabant. Door het creëren van extra buffercapaciteit wil de gemeente de terugkerende problemen van wateroverlast verder inperken. Delen van Grimbergen gelegen aan de Maalbeekvallei hebben immers te kampen met wateroverlast bij hevige en langdurige regenval. In 2009 legde de provincie het gecontroleerde overstromingsgebied ‘Nekkerbos’ aan met een buffercapaciteit van 45.000 m³. Die capaciteit bleek echter onvoldoende bij extreme neerslag.

Het nieuwe bekken kwam er dankzij de medewerking van Natuurpunt. Reeds in 2013 voerde het schepencollege gesprekken met Natuurpunt omwille van het waardevolle hooiland dat sinds jaren beheerd wordt door Natuurpunt. Eddie Boelens: ‘Als toenmalig schepen van Leefmilieu zocht ik samen met Natuurpunt, de provincie en het schepencollege naar een evenwichtige oplossing waarbij voldoende nieuwe buffercapaciteit tot stand zou komen zonder deze waardevolle biotoop aan te passen. Met de specialisten van Natuurpunt werd afgesproken belangrijkste deel aan biodiversiteit in de weide buiten het bufferbekken te houden. Groen kan trots zijn op het bereikte resultaat.’

Met het gemeentebestuur werd ook afgesproken na de aanleg van het bufferbekken werk te maken van de her aanleg van de Roostbaan met een gescheiden rioleringsstelsel om het hemelwater gecontroleerd af te voeren. Hier komt een suggestiestrook voor fietsers. Een zogenaamde ‘rammelstrook’ en uitwijkplaatsen moeten ervoor zorgen dat de automobilist er zijn snelheid beperkt.