Veilig verkeer en mobiliteit

09 Juni 2018

Veilig verkeer en mobiliteit

Wie zich als voetganger of fietser in Grimbergen verplaatst, moet dit op een veilige manier kunnen doen.

We maken werk van een globaal fietsplan voor de gemeente en kiezen voor meer en goed onderhouden voet- en fietspaden, conflictvrije kruispunten.

Meer fietsstallingen zijn geen overbodige luxe.

Een zone 30 invoeren in dorpskernen maakt deze plaatsen autoluwer, toegankelijker en aangenamer voor iedereen. Samen met de inwoners en de lokale middenstand willen we vanuit deze visie op mobiliteit de woonkernen inkleuren.