Verbreding Brusselse Ring schaadt gezondheid van duizenden omwonenden

23 September 2013

Verbreding Brusselse Ring schaadt gezondheid van duizenden omwonendenDe Vlaamse regering heeft plannen om de Ring rond Brussel te verbreden met aan beide kanten extra rijstroken. "Een verbreding van de Ring brengt heel wat extra fijn stof met zich mee en zal de gezondheid van duizenden omwonenden ernstige schaden," aldus Christophe Provoost, co-voorzitter van Groen in Grimbergen. Groen roept de omwonenden op om hun stem te laten horen. "Laat de Vlaamse regering weten dat we onze gezondheid niet in gevaar laten brengen. Teken de Keistof-petitie van Groen, hang een Keistof-protestposter aan je raam en/of neem deel aan de Keistof-protestactie op 1 oktober." Groen start vandaag met marktacties om de inwoners van de omliggende gemeenten te informeren. De eerste marktactie vindt plaats in Grimbergen.Groen protesteert met de actie 'Keistof' tegen de verbreding van de Brusselse Ring. De Groenen roepen de omwonenden op om de online petitie te tekenen, om een protestposter aan het raam te hangen en/of deel te nemen aan een protestactie op 1 oktober. Bovendien organiseren de Groenen marktacties in de gemeenten rondom de Brusselse Ring. "Groen wil de mensen informeren over wat hen boven het hoofd hangt. Een verbreding van de Ring betekent een ernstige bedreiging voor de gezondheid van de inwoners van de gemeenten waar we de marktacties houden. De marktacties starten vandaag. Grimbergen is de eerste halte," aldus Provoost.Een verbreding van de Brusselse Ring zal voor heel wat extra luchtvervuiling, meer uitstoot van fijn stof en meer lawaai zorgen. "Studies wijzen uit dat Vlamingen nu al gemiddeld een jaar in levensduurte moeten inboeten vanwege de hoeveelheid fijn stof in de lucht. Fijn stof is de oorzaak van één op twintig hartaanvallen. Daarom is het onaanvaardbaar dat de Vlaamse regering de omwonenden van de Brusselse Ring nog meer fijn stof wil laten inademen," vertelt Provoost.Bovendien zal de verbreding van de ring het fileleed niet verminderen. "Een studie van Transport and Mobility Leuven toont aan dat de nieuwe rijstroken extra auto's zullen aanzuigen. Op het moment dat de Ring verbreed is, zullen er nog meer auto's rijden. De verkeersopstoppingen zullen zich verplaatsen naar de op- en afritten en de toekomende snelwegen waardoor ook daar de omwonenden meer overlast zullen moeten slikken."De online petitie, de protestposter en meer informatie over de protestactie op 1 oktober kan u vinden via .Meer info:Christophe Provoost 0499/853 919http://keistof.be