Verkiezingen 2019: een terugblik

07 Juli 2019

Verkiezingen 2019: een terugblik

De voorbije verkiezingen laten niemand onberoerd. Naar Belgische en Vlaamse normen kwamen er grote wijzigingen in het partijlandschap. Vooral de N-VA,  CD&V en sp.a kregen rake klappen. In Vlaanderen kreeg het Vlaams Belang er als partij de meeste stemmen bij. Voor het Vlaams Parlement haalt die partij 18,5% van de stemmen tegenover 5,9% in 2014.

Groen gestaag vooruit

Voor het Vlaams Parlement stijgt Groen van 8,7 naar 10,1%. Dat is lang niet slecht, maar de hooggespannen verwachtingen van de maanden voor de verkiezingen werden niet ingelost. 

In de steden doet Groen het goed. In Brussel, Leuven en Gent zijn we zelfs de grootste Vlaams partij. In de meer landelijke gemeenten trappelen we echter ter plaatse. 

In de Vlaamse Rand halen we wel een mooi resultaat. Zeker in die gemeenten waar Groen sterke plaatselijke groepen en beleidservaring heeft, scoort de partij goed. Enkele cijfers: voor het Vlaams Parlement halen we in Beersel 15,1%, in Dilbeek 12,1% en in Tervuren zelfs 17,4%. Telkens gaan we er sterk op vooruit. Ook in ons eigen Grimbergen doen we het met 14,2% net 4% beter dan in 2014. Dankzij de inzet van onze Groen-afdeling haalde onze eigen kandidaat Eddie Boelens van op een weinig zichtbare derde opvolgersplaats 1.988 stemmen. Een mooi resultaat en een erkenning van het werk dat Groen tussen 2012 en 2018 leverde in de Grimbergse meerderheid. Daarnaast hielden we een week voor de verkiezingen een interessante spreekavond in de Eldorado in Humbeek waar het thema “duurzame en betaalbare acties voor het klimaat” voor een boeiende avond zorgde met sprekers An Moerenhout, Jessika Soors, Bond Beter Leefmilieu en onze Grimbergse Tom Bosserez over de mogelijkheden van waterstof als brandstof. 

Wat brengt de regering?

De onderhandelingen voor de regeringsvormingen op Vlaams en Federaal niveau zijn volop aan de gang. Vooral de federale puzzel is moeilijk te leggen. Er zal veel diplomatie en tijd nodig zijn om op dat niveau een solide coalitie te smeden.

Intussen staat vast dat Groen en Ecolo deel zullen uitmaken van de diverse Brusselse regeringen. Onze partij krijgt daarbij de kans te bewijzen dat een sterk ecologisch en sociaal beleid mogelijk is in de hoofdstad van Europa. Ecolo en Groen kunnen daarbij ook tonen hoe een grootstad werk kan maken van een sterk lokaal klimaatbeleid.

Of Groen de kans zal krijgen op Vlaams of federaal niveau mee te besturen, moeten we afwachten. Zeker is dat de versterkte Groene fracties in de Kamer en het Vlaams Parlement de handen meer dan vol zullen hebben om op hun niveau te werken aan een sociaal en ecologisch beleid waar het klimaatbeleid niet nog eens voor 5 jaar onder de mat geschoven wordt.

Natuurlijk zullen wij in Grimbergen op de vele aspecten blijven inzetten die voor onze gemeente belangrijk zijn, wat er ook uit de regeringsonderhandelingen komt. Onder andere open ruimte, duurzaamheid en mobiliteit. 

Interne reflectie

Intussen is de politieke raad (PORA) van de partij op nationaal niveau bezig met een grondige interne evaluatie om te leren uit de gemaakte fouten van de voorbije campagne. Bepaalde thema’s kwamen voldoende in het nieuws, zoals het klimaat, maar domineerden net soms waardoor het discours over ons sociaal en duurzaam programma voor iedereen niet alle kansen kreeg om volledig uitgesproken te worden. Ook ‘aanvallen’ in de media op bepaalde punten moeten we beter counteren in de toekomst zodat de focus niet verlegd wordt naar onbelangrijke of onjuiste zaken. Daarom zal voornamelijk de communicatie stevig onder de loep genomen worden.

De plaatselijke partijafdelingen worden betrokken bij deze evaluatie en aangezien ieder lid van de partij aan de PORA kan deelnemen, kan iedereen tot op het hoogste niveau meedenken met één doel: onze partij versterken naar de komende jaren toe om zo bij te dragen tot een sterk sociaal en ecologisch beleid waarbij niemand uit de boot valt. 

Ter illustratie: