Verkiezingen: het Groene Plan A

30 April 2019

Verkiezingen: het Groene Plan A

… Want, er is geen planeet B. Het is tijd voor een ommekeer. Er is zo veel mogelijk in dit land. Het Groen  plan A grijpt die kansen en legt de lat hoger. Het is een ambitieus, hoopvol en becijferd plan voor een menselijkere, eerlijkere en gezondere toekomst. Het is nu of NU.

Een klimaatregering met een sociaal hart: voor minder gaan we niet. Dat is ons plan A, want er is geen planeet B. Onze speerpunten in 3 thema’s voor een Vlaams en federaal beleid zijn:

Groen kiest voor menselijker…

 

We willen meer tijd voor elkaar. Tijd om te zorgen, om te groeien, om te dromen. Wij geven opnieuw ademruimte aan de samenleving. Speerpunten voor een menselijker beleid:

  • Meer handen in de klas dankzij extra leerkrachten, zeker in kleuter- en lager onderwijs;
  • Met meer zorg op maat werken we de wachtlijsten weg;
  • We gaan voor meer en betere jobs met een evenwicht tussen werk en vrije tijd.

Groen kiest voor eerlijker...

 

We willen rechttrekken wat scheef zit. We laten de grootste vermogens een eerlijke belasting betalen op vermogenswinsten. Aan alleenstanden, gezinnen en kmo's geven we zo extra financiële zuurstof. Speerpunten voor een eerlijker beleid:

  • Hoger nettoloon door een eerlijke belasting van de grootste vermogens;
  • We maken een vuist tegen armoede met onder andere een minimum pensioen van 1500 EUR per maand en hogere uitkeringen;
  • Door praktijktesten bestrijden we discriminatie bij huur en sollicitaties.
Groen kiest voor gezonder…
De klimaatuitdaging pakken we met beide handen vast. Ook jij wordt er beter van: in één klap geven we de economie een boost, verkorten we de files en maken we ons land groener. Speerpunten voor een gezonder beleid:
  • Een eerlijk klimaatbeleid: een bindende klimaatwet zal leiden tot minder uitstoot;
  • Investeren in meer fietspaden en stipter en goedkoper openbaar vervoer zal leiden tot minder files en minder uitstoot;
  • Voor iedereen een bos of park op wandelafstand.

 

De Groene inzet voor een sociaal Europa

Wij vragen meer aandacht voor mens en milieu, want Europa is meer dan een ééngemaakte markt. Wij kiezen voor een sterker, maar wel een ander Europa waar de burger centraal staat.

We maken Europa menselijker door minimumlonen en bestaansminima in te voeren in alle lidstaten. Die zullen niet overal gelijk zijn, maar ze zorgen er wel voor dat de levensstandaard er voor elke Europeaan op vooruit gaat.

 

We maken Europa gezonder met een uitgebreid klimaatpact voor de hele unie. We bouwen een Europees energienetwerk uit, zodat overschotten vlot van het ene naar het andere land kunnen stromen. Denk aan zonne-energie uit Spanje, waterkrachtenergie uit Noorwegen of windenergie uit Denemarken.

 

De landbouw maken we duurzamer door de korte keten méér te stimuleren dan massale export.

 

Het Europa dat wij zien, is klimaatneutraal, en daar wordt iedereen beter van. Stem om 26 mei op onze Europese Groene lijst met Petra De Sutter op kop en kleur de toekomst van ons allemaal Groen!