03 mrt 2019

Verslag van een veel te lange gemeenteraad

Op 28 februari startte de gemeenteraad zoals gewoonlijk om 19 uur. Alle partijen waren er zich bij aanvang al van bewust dat er veel op de agenda stond. Ook door de raad voor maatschappelijk welzijn die plaatsvindt na de gemeenteraad, werd verwacht dat het een lange avond kon worden.

Het eerste punt behandelde het huishoudelijk reglement, waar het bestuur enkele zaken aan aanpaste. Dit is een belangrijk punt omdat dit bepalend is voor het verloop van de raden en voorbereidingen voor deze legislatuur. Oppositiepartij CD&V diende 12 amendementen (voorstellen tot aanpassing) in. Ook Groene raadsleden hadden tussenkomsten voorbereid over dit reglement. Het belangrijkste amendement behandelde de regelgeving in verband met het opvragen van dossiers die niet in de gemeenteraad worden besproken. In het huidige reglement staat dat de leden van de oppositie een aanvraag schriftelijk dienen in te dienen. Aan de raadsleden wordt uiterlijk binnen de acht werkdagen na de ontvangst van de aanvraag meegedeeld waar en wanneer de stukken kunnen worden ingezien. Er werd een amendement ingediend waarin de wachttijd gewijzigd werd van acht naar drie werkdagen. Dit werd echter niet aanvaard door de meerderheid. Daarnaast voerde het nieuw bestuur ook een gloednieuwe regel in, namelijk dat niemand zonder voorafgaande toestemming audiovisuele opnames van de raden mag maken. Een foto op Facebook plaatsen of een story op Instagram met in beeld iets van de gemeenteraad, mag vanaf nu niet meer spontaan. Druist dit niet in tegen de openbaarheid van bestuur? Worden er dan zoveel beelden gemaakt dat het de vergadering zou storen?

 

Op deze gemeenteraad waren er 50 geheime stemmingen gepland voor mandaten voor o.a. Sibelgas, IBE, Haviland, Havicrem, Gecero, enz… Deze geheime stemmingen (op papier, mandaat per mandaat) zijn zeer tijdrovend, dat is een gekend gegeven. Er werden per stemming lijstjes voorzien met de namen van de kandidaten, absoluut een goed initiatief, maar dit gaf niet de verhoopte tijdswinst. Reken 10 minuten of meer voor één stemming, want na ronddragen en ophalen van de stembiljetten worden alle stemmen geteld en wordt de uitslag volledig meegedeeld aan alle raadsleden.

Omstreeks middernacht was nog niet eens de helft van de agenda behandeld. Het was toen duidelijk dat deze vergadering een uitputtingsslag dreigde te worden. Jean Dewit (UF) vroeg het woord en stelde voor om deze hele agenda niet af te werken en een extra gemeenteraad te voorzien. Hij wees de meerderheid erop dat zij en zware fout begingen door het  aanwezige gemeentepersoneel ver boven de wettelijke 8 uren per dag te laten werken.

 

Eerste Schepen Roosen stelde spontaan de vraag of bijvoorbeeld de eerstkomende donderdag 7 maart zou lukken. Velen uit oppositiepartijen gaven aan dat dit zeker kon, ook al waren er mensen in vakantie tijdens de krokusvakantie. Maar de meerderheid ging in beraad. Na kort overleg deelden ze mee dat nog een paar dringende punten gingen behandeld worden en ook punten waarop de diensten wachtten. Op het schepencollege zouden ze een datum zoeken voor een extra gemeenteraad. De oppositieleden  vonden dit geen goed idee - omdat de meerderheid absoluut niet kon of wou zeggen of die er wel kwam en wat er op 28 februari nog afgehandeld zou worden - en drongen er op aan om de nieuwe datum onmiddellijk te bepalen. De meerderheid bij monde van Philip Roosen liet weten dat deze opmerking niet geapprecieerd werd. De voorzitster kreeg opdracht om door te gaan. “We zien wel waar we uitkomen”, werd ze toegefluisterd. Vanaf dat ogenblik was het niet duidelijk welke punten van de agenda (vooral stemmingen) nog gingen behandeld worden.

 

Omstreeks 00u45 hebben 3 Groen mandatarissen de gemeenteraad verlaten om de dag erop nog productief op het werk te kunnen zijn.  Inhoudelijk werd er tot dan toe weinig tot niets behandeld, enkel het huishoudelijk reglement.

 

Onze vooraf schriftelijk ingediende punten en mondelinge vragen waren nog lang niet aan de orde. Deze vragen zijn immers altijd de laatste items op de agenda. Om 1u30 drong de oppositie opnieuw aan om duidelijkheid  te scheppen omtrent het vastleggen van een nieuwe extra gemeenteraad voor het afwerken van de verdere agenda. Er was zichtbaar onenigheid binnen de meerderheid en de vermoeidheid liet zich gelden. De burgemeester liet aanvoelen dat een nieuwe gemeenteraad wenselijk was. Philip Roosen kwam  bitsig uit de hoek, hij was de opmerkingen van de oppositie beu, vond het een straatje zonder eind en kondigde aan dat de agenda zou afgewerkt worden. Daarop besloot de rest van onze Groene fractie om 01u30 ook de gemeenteraad te verlaten. Er was nog steeds geen duidelijkheid over wat er nog zou afgehandeld worden. Zomaar tot een onmenselijk vroeg uur blijven zitten, vonden we geen optie.

 

We hadden een aantal zeer pertinente tussenkomsten willen brengen op deze gemeenteraad, zoals vb. het aandringen op  het openhouden van de Lammekes. Het is nu weer 4 weken wachten tot de volgende gemeenteraad en dus ook op de omvang van de voorgestelde agenda van deze zitting.

 

Deze gemeenteraad werd om 3u30 ‘s nachts afgesloten, wat betekent dat deze 8u30 duurde. Dit kan toch niet de bedoeling zijn?

 

De geheime stemmingen van de mandaten moeten nu eenmaal gebeuren, dat begrijpen we maar al te zeer. Maar in de afgelopen legislaturen werden deze geheime stemmingen gespreid over de eerste 3 gemeenteraden van het nieuwe bestuur. Is Open VLD vergeten hoe dat eraan toe ging de voorbije jaren? We hopen voltallig, uit respect voor ieder zijn of haar engagement om zich in te zetten voor Grimbergen op weekavonden, dat de volgende agenda’s een realistischer tijdsbeheer aanhouden en dat er meer inhoudelijk kan gewerkt worden. Deze gemeenteraad en vooral de opmerkingen van sommige leden van de meerderheid getuigen geenszins van een constructief en behoorlijk bestuur.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren