Voorstelling kandidaten Groen Grimbergen

26 Juli 2018

Voorstelling kandidaten Groen Grimbergen

GROEN is nu de toekomst: een vernieuwend project voor Grimbergen. Een nieuwe ploeg (Hier) Graag stellen wij onze kandidatenlijst voor met niet minder dan 19 nieuwe kandidaten waarvan 6 in de top 10. Lijsttrekker is Eddie Boelens, schepen van leefmilieu, afvalbeleid, duurzaamheid, ontwikkelingssamenwerking en Fair Trade. Lijstduwers zijn Marijke Theunis en Marnix Snauwaert OCMW-raadslid. 16 vrouwen en 17 mannen uit de verschillende deelgemeenten met een diverse achtergrond en uit alle leeftijdsgroepen gaan er voor. Op de vernieuwde website (www.groengrimbergen.be) kan men kennis maken met de meeste kandidaten en hun sterk en kleurrijk engagement. Fris, enthousiast en vastberaden!  


 

De lat ligt hoog

Groen Grimbergen heeft in de voorbije legislatuur vernieuwend gewerkt en is er als kleine partij in geslaagd zijn stempel te drukken op het beleid. Groen kan met trots enkele mooie resultaten neerzetten: het klimaatactieplan voor minder CO2, meer plaatsen in het onderwijs en de kinderopvang, de herbestemming van 42,5 ha woonuitbreidingsgebied naar open ruimte, de Maalbeekvallei, de acties rond duurzaamheid en energiebesparing, de zorg voor het leefmilieu, het aanpakken van de asfaltfabriek, het verzet tegen het Ghelamcoproject op Parking C, de erfgoedprojecten zoals de vliegtuighangars, de Wijde Wereld Weken, de start van de herinrichting in de dorpskern Strombeek, een nieuw Sociaal Huis plus Bibliotheek, de uitbreiding van het schoolaanbod,  …

Verder en nog beter

Natuurlijk kan het nog veel beter en willen we verder inzetten op de grote thema’s en uitdagingen van deze tijd: zie flyer in bijlage.

Geen eiland in de wereld

Als gemeente zijn we geen eiland in de wereld. Wat we lokale politiek noemen, is in vele opzichten ook bovenlokaal en mondiaal. Onze gemeente wordt geconfronteerd met het mobiliteitsvraagstuk, de luchtverontreiniging, de klimaatopwarming, de groeiende ongelijkheid tussen de mensen, de schaarste van de grondstoffen, het vluchtelingenvraagstuk, het fileleed op de Ring, het vliegtuigverkeer, enz. Niets doen is echter geen optie. In Grimbergen zullen we op veel manieren mee aan de kar duwen.

Constructief, helder en positief

De inwoners mogen van ons een positieve, constructieve en propere politiek verwachten waarbij we de echte noden aanpakken. Een goed idee, van wie het ook komt, blijft een goed idee. Wij willen onze energie creatief aanwenden door op zoek te gaan naar verantwoordelijkheid, openheid, samenwerking en oplossingen. Bovenal de inhoud telt. Wij zijn niet bezig met titels en postjes. We willen denken, mee denken en laten mee denken. Burgers hebben interessante ideeën en zijn al lang klaar voor oplossingen. Het scenario voor verandering wordt iedere dag door de inwoners geschreven.

GROEN is nu de toekomst! Stem Groen!

Grimbergen heeft alles om een rechtvaardige, duurzame en burger-betrokken gemeente te zijn. Groen is niet voor niets de kleur van de hoop.  Maak Groen groter om ons werk verder te zetten en te versterken. Op naar een vernieuwend project voor Grimbergen.

Frans Devenyns – voorzitter Groen Grimbergen 0476/647167

Eddie Boelens – lijsttrekker Groen Grimbergen 0470/747424