Voortschrijdend inzicht: bestuur Grimbergen ondertekent het burgemeestersconvenant 2030 dan toch

30 Oktober 2021

Voortschrijdend inzicht: bestuur Grimbergen ondertekent het burgemeestersconvenant 2030 dan toch

Op 25 juni 2014 ondertekende Grimbergen het eerste burgemeestersconvenant. Om het élan van het klimaatbeleid van de vorige coalitie voort te zetten, legde Groen op de gemeenteraad van 23 mei 2019 de ondertekening van het burgemeestersconvenant 2030 ter stemming voor. Na een stevig debat besliste de nieuwe meerderheid toen dit convenant niet te ondertekenen.

Het hoeft dus niet te verwonderen dat de Groen-fractie met grote tevredenheid kon vaststellen dat de ondertekening van het Burgemeestersconvenant 2030 op de gemeenteraad van 23 september 2021 toch goedgekeurd werd. Onze gemeente onderschrijft daarmee de klimaatdoelstellingen van de Europese Commissie. Beter laat dan nooit, want reeds 257 gemeenten gingen Grimbergen hierin vooraf.

Door deze ondertekening engageert onze gemeente zich om 40% minder broeikasgassen uit te stoten tegen 2030. Onze gemeente engageert zich ook om een veerkrachtig aanpassingsbeleid te voeren om onze gemeente en haar bevolking beter te wapenen tegen de reeds aan de gang zijnde klimaatverandering en vele gevolgen voor milieu, waterhuishouding etc. 

De ondertekening van het Burgemeestersconvenant was ook een voorwaarde om zich te kunnen aansluiten bij het lokale energie- en klimaatpact tussen de Vlaamse regering en de steden en  gemeenten. 

Door de ondertekening van dit pact engageert Grimbergen zich om tegen 2030, ten opzichte van de cijfers van 2015, een CO2 reductie van 40% te realiseren in het eigen patrimonium en jaarlijks 2,09% primaire energie te besparen in de gemeentelijke gebouwen.

Voorts worden op de volgende vier vlakken - de zogenaamde werven - ambitieuze doelstellingen gesteld die door Vlaanderen als geheel tegen 2030 gehaald dienen te worden:

  • rond bomen en extra groene ruimte; 
  • rond hernieuwbare energie en energiebesparingen in de wijken; 
  • rond duurzame mobiliteit;
  • rond wateropvang en ontharding.

Zoals in andere gemeenten wordt daarbij verondersteld dat Grimbergen uit die doelstellingen in functie van de eigen prioriteiten en mogelijkheden keuzes maakt. Er komt daarbij een mede financieringssysteem waarbij de Grimbergse klimaatinspanningen vanaf 2021 tot 2030 voor 50% door Vlaanderen gefinancierd zullen worden. Indien er voldoende projecten gerealiseerd worden, zal onze gemeente minimum 123 077 EUR per jaar ontvangen. Gelukkig tekent ons bestuur in, wat het zou anders een gemiste kans zijn voor een sterk gemeentelijk klimaatbeleid met financiële steun.

 

Groen Grimbergen kijkt nieuwsgierig uit naar het Grimbergs klimaatactieplan waaruit zal moeten blijken welke concrete acties onze gemeente plant in de strijd tegen klimaatverandering enerzijds en aanpassing aan de problemen die zich nu reeds manifesteren anderzijds. Hier zal moeten blijken of de ambities om deze uitdagingen grondig aan te pakken groot genoeg zijn. De toekomstige generaties verwachten actie en wij blijven ervoor ijveren. Het is reeds één over twaalf!