VOS en PAK uitstoot asfaltcentrales aan de bron aanpakken!

04 Juni 2020

VOS en PAK uitstoot asfaltcentrales aan de bron aanpakken!

Ter herinnering: alle asfalt producerende centrales in Vlaanderen hebben sinds 2014 een vrijgeleide van de Vlaamse Overheid om tot 50% gerecycleerde asfalt te verwerken bij asfaltproductie. Lovenswaardig, want dit vermindert het storten van afgeschraapte asfalt. Wie kan daar tegen zijn? 

Echter, op onaangepaste centrales die grote hoeveelheden asfalt granulaat verwerken krijg je als neveneffect een uitstoot van grote hoeveelheden giftige vluchtige organische stoffen (VOS) en poly aromatische koolwaterstoffen (PAK). Daardoor zijn er nu al jaren in Grimbergen én in Vlaanderen zeer frequent zeer ernstige (geur)hinderincidenten met schadelijke gevolgen voor de volksgezondheid.

In de wijken Borgt en Verbrande Brug hebben zich in 2015 zeer ernstige geurhinderincidenten voorgedaan. Tussen 2015 en 2020 probeerde de asfaltcentrale van Viabuild die hinder te reduceren. Maar we moeten vaststellen dat nog altijd een grote massa VOS en PAK wordt uitgestoten én de geurhinder klachten met kwalijke gevolgen voor de volksgezondheid blijven aanhouden... 

 

Hogere schouw, een lapmiddel

In april 2020 heeft de asfaltcentrale van Grimbergen aangekondigd dat ze de schouwhoogte nogmaals wil verhogen, van 48 meter naar 70 meter. Zo wil ze de uitstoot van een cocktail van toxische, kankerverwekkende en stinkende bitumendampen, die ontstaan bij het verwerken van gerecycleerde asfalt, verder in de omgeving verspreiden en verdunnen. Zo hoopt ze de aanhoudende klachten uit de wijken Borgt en Verbrande Brug te doen afnemen. 

De asfaltcentrale “vergeet” echter dat die stoffen nog steeds in de lucht worden gegooid en “verderweg” wordt verspreid. En dit anno 2020, waar de relatie luchtvervuiling-gezondheid meer dan ooit duidelijk is.

Groen Grimbergen is het daarom volmondig eens met het gemeentebestuur dat de aanvraag voor de verdere uitbreidingsplannen, inclusief een schouwverhoging naar 70 meter afwees. Ze wil een aanpak aan de bron. Terecht want dit is de enige correcte houding.

 

Actief actiecomité tevreden

De jarenlange, hardnekkige chirurgische aanpak van het actiecomité Borgt en Verbrande Brug rond de sterke hinder veroorzaakt door de uitstoot van VOS en PAK door de asfaltcentrale loont. Ze heeft geleid tot een brede consensus bij alle Grimbergse politieke partijen. Maar we zijn er nog niet.

Er ontbreekt in Vlaanderen nog een goede milieuwetgeving voor de sector. In Nederland bijvoorbeeld is die er wel. Nederland heeft een wettelijke norm voor het lozen van de cocktail van VOS en PAK voor de sector. Een normering van de uitstoot van VOS en PAK, zoals in Nederland, is de enige goede houding die duidelijkheid zal scheppen voor alle centrales in Vlaanderen.

Ter illustratie. Een asfaltcentrale in Limburg stoot vandaag, bij verwerken van gerecycleerde asfalt, 12 kg/u uit aan VOS en PAK. En het stinkt daar geweldig. In Grimbergen is dat intussen “nog slechts” 5 kg/u. Maar het stinkt nog steeds. Voor Nederland is dergelijke uitstoot per uur nog 10 keer te hoog (!). 

Er is dus werk aan de winkel voor de Minister van Milieu Zuhal Demir (NV-A). 

 

De groene lijn

Groen Grimbergen blijft haar lijn aanhouden: de vervuiling aanpakken aan de bron, de uitlaatgassen niet verdunnen,  de geur niet maskeren. Propere lucht voor de wijken Borght en Verbrande Brug en ruimere omgeving zijn de enige optie, zeven dagen op zeven.

 

Johan Declerck