WAAROM WORDT DE LAMMEKES GESLOTEN?

24 Maart 2019

WAAROM WORDT DE LAMMEKES GESLOTEN?

Op de gemeenteraad van 28 februari had de Groene fractie een mondelinge vraag voorbereid voor de schepen van sport. Nadat afgelopen zomer het openluchtzwembad De Lammekes niet openging door gebrek aan redders, wilden we polsen of er al met de beloofde redderscursussen gestart is. De gemeenteraad werd om 3.30 uur ‘s nachts afgesloten en wij hebben deze vraag niet meer gesteld. Twee dagen later kopte de pers dat De Lammekes definitief sluiten.

“De infrastructuur van het openluchtzwembad is zo gedateerd dat de kostprijs voor de herstellingen niet meer te verantwoorden is”, klinkt het bij het bestuur. Echter, Groen heeft tot op heden de kosten-batenanalyse van dit dossier nog niet gezien. Over hoeveel geld gaat het? En valt het echt niet te rijmen als een investering voor alle Grimbergenaars die van een heerlijke plons dag in de steeds warmere zomers willen genieten?

Het dak zou vervangen moeten worden en de draaipoortjes en kassa’s aan de ingang zijn aan vernieuwing toe. Er is ook sprake van een lek dat hersteld moet worden en aan de kades rond het bad zouden herstellingen ten gevolge van de vorst nodig zijn. Werd hier een expertisebureau ingehuurd om de schade vast te stellen? Werden er offertes opgevraagd? Werd berekend wat één ‘goeie’ zomer betekent om die investering terug te verdienen?

Uit het verkiezingsprogramma van Vernieuwing oktober 2018 halen we: “Bij het openluchtzwembad De Lammekes beleefden we afgelopen zomer een absoluut fiasco: uitgerekend met deze warme zomer was het zwembad niet geopend wegens het tekort aan redders. [...] De bestaande infrastructuur is te mooi om Grimbergenaars zwemplezier te ontzeggen.” Daarnaast stelt N-VA in hun verkiezingsprogramma: “De discussie rond het openluchtzwembad van de Lammekes is, wat ons betreft, een eerste zaak voor actieve inspraak van de burger.” De Groene fractie is dan ook verbaasd over dit nieuws van sluiting, zonder inspraak, zonder dat de cijfers in detail worden meegedeeld…

Het zogenaamd perron (rond het zwembad) werd in 2006 grondig gerenoveerd. Laten we deze investering zomaar verloren gaan? Groen pleit er voor om op z’n minst het openluchtzwembad De Lammekes open te houden tot er een andere invulling zou zijn. Want wie realistisch is, weet dat er jaren over gaan tot de start van concrete werken op deze site. Tegen dat er een nieuwe invulling gekozen wordt, architecten beslist worden, alle vergunningen in orde zijn etc... zijn we grofweg 4 jaar verder.

Laten we het zwembad in tussentijd gewoon toe? Laten we de site verkommeren? Of kiezen we voor behoorlijk bestuur en kan tot dan ons openluchtzwembad openblijven mits enkele investeringen én een snelle aanpak om tijdig redders te vinden? Met één goede zomer - zoals de enorm warme en langgerekte van 2018 -  is die investering zo terugverdiend!