Wanneer winst belangrijker weegt dan mensen

30 Januari 2019

Wanneer winst belangrijker weegt dan mensen

Wanneer winst belangrijker weegt dan mensen. Slinkse “regularisatie” aanvraag van milieuvergunning Viabuild tijdens eindejaarsperiode. De asfaltcentrale wil nog meer Asfalt Granulaat (AG)  verwerken zonder deugdelijke nabehandeling van de rookgassen. Hierdoor worden grote hoeveelheden kankerverwekkende PAK uitgestoten. De wijken Borgt en Verbrande Brug krijgen zo jaarlijks meerdere tonnen kankerverwekkende PAKs te verwerken.

Viabuild tracht ons verder op slinkse wijze te belazeren door de PAK uitstoot “te verdunnen” door te sjoemelen met het vermogen van de hoofdbrander. Zo willen ze emissie metingen onder bepaalde waardes duwen. Onaanvaardbaar en verboden door VLAREM.

Groen is sterk in het verweer gegaan met een sterk bezwaarschrift en heeft de gemeenteraad en het college op 24 januari ll op scherp gezet.  Het was voor Groen dan ook de evidentie dat het college negatief zou adviseren bij de Provincie, wat gelukkig maar ook gebeurde.

Een pluim ook voor het actiecomité BB dat de wijken Borgt en Verbrande Brug verenigt. Op enkele weken tijd werden 173 handtekeningen verzameld  en hebben ze hun expertise met alle partijen gedeeld. In totaal zijn 19 bezwaren door 190 ondertekenaars neergelegd. Burgers en politiek hand in hand. Geen polarisatie. Het kan.

Strijd niet gestreden…

Maar vergis je niet. De Bestendige Deputatie Vlaams Brabant kan de asfaltcentrale nog depaneren. Daar zitten Open VLD, CD&V en NV-A nu in het bestuur. Wordt vervolgd.

Asfalt recycleren? Ja, maar... wel op deugdelijke wijze!

Groen is voor het verwerken van gerecycleerde asfalt. Zo vermijden we storten. Sinds enkele jaren mag tot 50% AG in de wegenbouw worden verwerkt. Maar het verwerken van AG dient zorgvuldig te gebeuren.  Dit is perfect mogelijk. Er bestaan verschillende technieken. Verder is het verwerken van gerecycleerde asfalt zeer lucratief. Het VITO spreekt over ruim €  1 Mio voordeel op jaarbasis bij het verwerken van 25% AG. Dit zijn investeringswaardige budgetten. De baten? Een gezonde lucht en leefomgeving. Geen jarenlange chronische blootstelling aan PAK. Minder kankergevallen.

Winst belangrijker dan mensen?

Toch  vinden de bestuurders van de asfaltcentrale Viabuild het nog steeds niet nodig om het probleem aan de bron aan te pakken. Cynisch. Net nu duizenden mensen zich wél engageren in allerlei acties zoals curieuze neuzen, de klimaatbetogingen en kom op tegen kanker...

 

Eddie Boelens

Fractievoorzitter Groen grimbergen. 0470747424