Werk mee aan het Grimbergse klimaatplan!

25 April 2015

Werk mee aan het Grimbergse klimaatplan!

Grimbergen ondertekende vorig jaar de Brabantse klimaatconvenant. Daarmee engageert de gemeente zich om tegen 2020 de uitstoot aan CO2 en het gebruik van fossiele brandstoffen  met 20% te verminderen en 20% meer hernieuwbare energie te gebruiken.  Om deze ambitieuze doelstellingen te bereiken is de steun van de Grimbergse bevolking onmisbaar.

 

Een belangrijke eerste stap daarbij is de deelname aan de voorbereiding van het Grimbergse klimaatplan. Daarvoor wordt een participatietraject georganiseerd met  telkens om 19u30 vergaderingen in het Grimbergs gemeentehuis(29/4) en  het Cultuurcentrum van Strombeek  (4/5). In Strombeek vergast klimaatspecialist Peter Tom Jones de aanwezigen op een boeiende inleiding. De derde participatieavond wordt ingeleid door low impact man Steven Vroman. Deze heeft op 11/05 om 19u30 plaats in het parochial Centrum van Humbeek .

 

Na het participatietraject wordt ijverig verder gewerkt aan het Grimbergse klimaatplan dat op 26 november ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd zal worden.

 

Hopelijk ben je erbij op één van de participatie-avonden

 

Eddie Boelens

Schepen van leefmilieu en duurzaamheid

 

Met vriendelijke groeten,
 
 
Eddie Boelens
Schepen van leefmilieu, afvalbeleid, duurzaamheid, ontwikkelingssamenwerking en fair trade

 

BIJLAGEN:
uitnodigingsbriefparticipatie.pdf