WERKEN AAN EEN VERKEERSVEILIGE SCHOOLOMGEVING

10 Juni 2018

WERKEN AAN EEN VERKEERSVEILIGE SCHOOLOMGEVING

Kinderen hebben recht op een veilige en gezonde schoolomgeving. Dit betekent zoveel mogelijk stappen en fietsen naar school en minder auto’s vlak aan de schoolpoort. Maar dat vraagt als basis een veilige schoolomgeving, routes naar school en voldoende autoparking op afstand. De mobiliteitswerkgroep van Groen Grimbergen werkt hieraan.  

Proef op de som: de situatie aan de GO-school de Regenboog in de ochtend - tot voor kort nog redelijk rustig vanwege het gesloten kruispunt aan de Merodestraat/Speelbroek/Brusselse steenweg -  maar nu open met weer autoverkeer en de gekende drukte. Rijdend, half-stilstaand, parkerend in de Speelbroek en in de Kiss&Ride -zone en weinig plaats voor stappers en fietsers. Ook aan het Prinsenhof is de situatie weer verslechterd sinds het opheffen van het eenrichtingsverkeer. Toch zijn er ouders die de kinderen te voet of met de fiets naar de schoolpoort brengen. Ook aan andere scholen is er zeker nog werk.

Bij de start van het schooljaar vroeg Groen Grimbergen al aandacht voor een veilige en gezonde schoolomgeving. De werkgroep, met betrokken burgers al dan niet lid van Groen, heeft dit werk voortgezet met fietsende en stappende ouders (direct of vanuit een verder gelegen parking) en enkele alternatieve of mogelijke voorstellen uitgewerkt:

  • Permanent eenrichtingsverkeer in de Speelbroek en het aanleggen van een aparte fietsweg (straat nu te smal voor fietsers en auto’s)
  • Tijdelijke eenrichtingsverkeer tijdens begin en einde van de schooldag
  • Nieuwe situatie kruispunt: conflictvrije oversteek van stappers en fietsers (nu kruisen afslaande auto’s, die groen hebben, fietsers en stappers die rechtdoor willen)
  • Afsluiten van de Speelbroek in de buurt van de school tijdens begin en einde van de schooldag
  • Sensibilisering voor parkeren op de parkings in de buurt (Ter Wilgen en Sporthal),
  • Organiseren van vrijwilligers (verkeersbrigadiers) bij de kruispunten tijdens begin en einde van de schooldag
  • Enkel naar rechts afslaan bij verlaten van Kiss&Ride om het vast staan in een rondje en het blijven draaien van rondjes op de Kiss&Ride te verhinderen
  • …..

De werkgroep heeft de schepen van mobiliteit al uitgenodigd om te horen wat mogelijk is en de voorstellen voorgelegd aan de het contactpunt voor burgers over mobiliteit bij de gemeente. In de tussentijd is naar rechts afslaan vanuit de Kiss&Ride een feit.

Ook is er een brief naar het oudercomité van de Regenboog gegaan om de situatie te bespreken tijdens het overleg van het oudercomité van 23 april. Want we willen werken aan echte gedragsverandering en hebben dan natuurlijk de medewerking nodig van veel ouders en van het schoolbestuur. Ouders en school onderkennen de problemen. Zo heeft de school zelf nieuwe plakkaten aan de Kiss&Ride gezet met verzoek de automotoren af te zetten en zal de fietserspoort op gezette tijdstippen weer geopend worden. School en oudercomité zijn ook bereid een brief op te stellen aan alle ouders om hen attent te maken op de alternatieven om met de auto in de buurt te parkeren.

 

Kleine stappen in de goede richting om de situatie veiliger en gezonder te maken. Zin om mee te werken? Laat maar weten. Wordt vervolgd.

Met dank: blogspot de parel van brabant: https://parelvanbrabant.blogspot.be/2018/04/het-nut-van-een-verplichte-rijrichting.html