Werken Verbrande Brug

12 Oktober 2018

Werken Verbrande Brug

Wegenwerken worden gekoppeld aan aanleg fietssnelweg  In de wijk Verbrande Brug wordt er al een hele poos gewerkt aan de vernieuwing en herinrichting van straten en de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel en bufferbekken. Wanneer de huidige werken afgerond zijn, start een nieuwe fase waarbij ook een fietssnelweg aangelegd wordt. Dat deel van de werken zal gebeuren in samenwerking met de werkvennootschap van de Vlaamse overheid.

Grimbergen – In de wijk Verbrande Brug aan het kanaal zijn er al enkele jaren grote infrastructuurwerken aan de gang. Momenteel wordt de dorpskern volledig vernieuwd. De hele wijk krijgt een opknapbeurt en met enkele ingrepen in het weggennet worden ook maatregelen genomen om de overlast van zwaar en doorgaand verkeer voor de omwonenden in te perken.

 De Vlaamse Overheid plant er ook de aanleg van een fietssnelweg langsheen het kanaal. Het gemeentebestuur van Grimbergen overlegt daarom met de werkvennootschap hoe ze de plannen voor die fietssnelweg het best kunnen afstemmen op de andere wegenwerken in de wijk.

 Als alles volgens planning verloopt, zouden de huidige werken in de loop van maart volgend jaar afgerond moeten worden. Daarna is het de bedoeling om te starten met de aanleg van de fietssnelweg. Een exacte timing is nog niet vastgelegd, want zowel de gemeente als de werkvennootschap willen de hinder voor het verkeer zo beperkt mogelijk houden. In de ruime omgeving van de wijk bevindt zich heel wat industrie met zwaar logistiek transport via de wegen langs het kanaal.

 De fietssnelweg is een project van de Vlaamse Overheid en zal via het kanaal een snelle verbinding vormen voor pendelaars en andere personen die op een vlotte manier met de fiets naar Brussel willen rijden. 

  

Marleen MERTENS

Burgemeester – 0478 56 59 56 – [email protected]

Chris SELLESLAGH

Schepen van openbare werken – [email protected]

Paul HERMANS

Schepen van mobiliteit – 0499 51 53 21– [email protected]