Wie krijgt de Groene Pluim?

02 September 2017

Wie krijgt de Groene Pluim?

Positieve en slimme acties voor leefmilieu en samenleving mogen aangemoedigd en gezien worden! Daarom pakt Groen Grimbergen dit jaar weer uit met de verkiezing van de 'Groene pluim'. Dit betekent een beloning voor wie zich verdienstelijk maakt met een belangrijk milieuvriendelijk en/of sociaal initiatief. Zowel particulieren als scholen, verenigingen, vzw's, ondernemingen en andere organisaties uit Grimbergen kunnen meedingen naar de titel en prijs. Aan de hand van een inschrijvingsformulier kunnen de kandidaten aantonen hoe zij meewerken aan duurzame gemeenschapszorg in de brede zin van het woord. Interessant is dat niet alleen de persoon of organisatie zichzelf kan voorstellen, maar dat ook derden een initiatief kunnen voordragen. De kandidaturen verwachten we tegen 15 december 2017.

Daarna zal een jury zich over de ingediende kandidaturen buigen en ze ten opzichte van elkaar afwegen met volgende maatstaven:

  • Het initiatief moet effectief gerealiseerd zijn of aantoonbaar in werking/opgestart zijn

  • Een duurzaam initiatief voor wat betreft ecologische aspecten: recyclage, afvalvermindering, energiebesparing en groene energie, biodiversiteit, mobiliteit, klimaatzorg, ?

  • Een initiatief dat (wereld) solidariteit bevordert: oog voor kansengroepen, sociale ontmoetingsplaatsen, aandacht voor minderheden fair trade,?

  • Een origineel en innovatief project met positief effect op duurzaamheid en/of solidariteit

 

De genomineerde worden bekend gemaakt tijdens onze Nieuwjaarsreceptie op 13 januari 2018, waar ook de 'Groene Pluim' aan de winnaar wordt uitgereikt.

Gaat u met onze Groene pluim lopen of kent u iemand of een organisatie die ze ontegensprekelijk verdient? Op onze website vindt u het volledige reglement en het inschrijvingsformulier voor kandidaatstelling. Zeker doen!

 
BIJLAGEN:
reglement_groene_pluim_2017.pdf