WONEN IN GRIMBERGEN: NAAR EEN GOED EVENWICHT!

07 Maart 2018

We juichen de komst van de sociale woonwijk 'Spiegelhofvoetweg' toe. Zo komen er op wandelafstand van bushalte en centrum broodnodige sociale woningen bij. We blijven 100% gaan voor de herbestemming van vijf woonuitbreidingsgebieden (42 ha) naar open ruimte. Dit project komt in een eindfase en volgt de woonbehoeftestudie die stelt dat deze gebieden niet nodig zijn als woongebied. Het landelijk karakter van Beigem en Humbeek blijft bewaard en de open ruimte behoudt zijn landbouwfunctie. Zo kunnen bewoners en bezoekers verder genieten van en wandelen in de natuur. De gemeente ontloopt bovendien hoge kosten voor de aanleg van nutsvoorzieningen en met z'n allen ontsnappen we aan de complete stilstand op het wegennet. De saga rond 'Beigemveld' ligt moeilijker. Het stond in de sterren geschreven dat dit gebied, in handen van Matexi, ooit zou worden ontwikkeld. We begrijpen de reacties van de buurt. De ontsluitingsproblematiek, met zo veel woningen, is een serieuze zorg. Groen heeft tegen het door Matexi gevraagde principieel akkoord gestemd, maar dat werd onderuit gehaald door de Bestendige Deputatie. Ook al bevat het plan 'bescheiden' wooneenheden en appartementen toch is onze liefde voor dit project koel want: niet dringend, onvoldoende energieneutraal, te veel auto, te weinig openbare ruimte en te weinig aandacht voor fietsers en voetgangers bij de ontsluiting van het gebied. We hebben het project op sommige punten kunnen bijsturen en blijven ijveren voor een betere ontsluiting met garanties voor de verkeersveiligheid.