GR 23 januari 2020

14 Februari 2020

Onze 5 bijkomende schriftelijke punten op deze gemeenteraad:

  • Wat houden de kosten voor het schrappen van het Hoekgebouw in Strombeek in, welke kosten zullen er nog vallen, en wat is de raming van de kosten voor de financiering van (een) nieuw(e) gebouw(en) voor OCMW-diensten en Bibliotheek? download
  • De lindes van de Veldkantstraat: het bestuur stelt dat Fluvius niet aan de werken wilt starten wanneer de laanbomen behouden blijven, Fluvius vertelt ons dat zij niet de aanleiding zijn voor het kappen van de bomen en dit geen gestelde vereiste was van hen. Verspreidt het bestuur valse waarheden? Wij vragen enkele concrete zaken: download
  • In Grimbergen is het 's Gravenbos van Humbeek het enige Natura 2000-gebied, d.w.z. dat het een gebied is waar zeldzame dier- en plantensoorten huizen en net daarom bijzondere bescherming geniet. Wat zal het bestuur doen om deze locatie op alle mogelijke manieren zo goed mogelijk te beschermen? download
  • Sociaal wonen in Grimbergen: hoe ver staan we van de voorzieningen die onze gemeente moet treffen voor betaalbare sociale (huur)woningen en andere vragen: download
  • Plaatsing van een ‘ballon’ ter overdekking van tennisvelden bij Ter Wilgen in Grimbergen: waarop werd de keuze van de materialen gebaseerd? Welke kosten brengt dit met zich mee? Wat met perioden van inactiviteit? download