GR 26 augustus 2021

25 Augustus 2021

GR 26 augustus 2021

Asfaltcentrale Grimbergen: toenemende geurhinder, rode knop procedure wordt niet consequent en niet correct toegepast, normen voor kankerverwekkende stoffen meermaals overschreden. Wordt Grimbergen een gidsgemeente voor een coherenter uitstootbeleid voor asfaltcentrales? download De wateroverlast van de voorbije zomer drukte zelfs de grootste klimaatsceptici met de neus op de feiten. Veel inwoners kregen te maken met (ongeziene) wateroverlast. Wij vragen dat Grimbergen werk maakt van een versterkt klimaatadaptatiebeleid om problemen in de korte en verre toekomst zo goed mogelijk te voorkomen of temperen, op verschillende facetten: download Vragen over verantwoordelijkheid en acties bij de in Grimbergen uitgevoerde wegen- en rioleringswerken waar grote wateroverlast was in de zomer: download   Foto boven: rechten voorbehouden