19 April 2023

20.00u -
23.00u

Welke toekomst voor de Vlaamse landbouw?

Parochiaal centrum Humbeek ,

Welke toekomst voor de Vlaamse  landbouw?  

19 april 2023 om 20 uur 

In Parochiaal centrum Humbeek (Meiskensbeekstraat 2) Gastspreker: landbouwer Tijs Boelens (Boerenforum) 

Sinds de jaren ‘90 groeit de spanning tussen boeren en natuurbeschermers.  Het grondwater vervuilt door overbemesting. De grootschalige veeteelt en  monocultuur verminderen de biodiversiteit. De landbouw is in Vlaanderen  de grootste stikstofvervuiler met ammoniak als grote boeman. 

Het water staat de boer en de natuur aan de lippen. 

Landbouw, natuur en klimaat: van tegenstelling tot samenwerking?  

  • Hebben boeren in Vlaanderen nog een toekomst?  
  • Wat met de veeteelt? 
  • Hoe kunnen boeren de  

voedselzekerheid verhogen? 

  • Hoe versterken we de band tussen boer en consument? 
  • Hoe worden boeren en natuurbeschermers worden?  

Deze en vele andere vragen komen aan bod bij onze zoektocht naar een  leefbare landbouw. Hartelijk welkom.  

Inkom: € 5,00 

Graag een seintje dat je komt naar [email protected] of via de  website. Betalen kan door overschrijving op BE64 0682 0009 4152 van  Groen Grimbergen met vermelding van de na(a)m(en) of de avond zelf  aan de kassa.