Extra aandacht voor natuur

10 Juni 2018

Extra aandacht voor natuur

Een groene gemeente is een aantrekkelijke gemeente!

Aangepaste groenvoorzieningen en natuurbehoud verhogen ook onze levenskwaliteit. Ze zijn essentieel voor de gezondheid, het waterbeheer, de biodiversiteit en de luchtkwaliteit. Groen wil voldoende ruimte in elke buurt om te spelen, te sporten en te wandelen ook in de woonkernen en het verstedelijkte Strombeek en de Borgt.

De realisatie van het Potaardepark, een natuurlijk bermbeheer, het charter voor de biodiversiteit en het inrichtingsplan voor de Maalbeekvallei zijn topprioriteiten.

We willen de overlast van de A12 en de Ring 0 beperken door te pleiten voor een snelheidsbeperking, groene buffers en geluidsschermen.

De verbreding van de Brusselse Ring zal nog meer autoverkeer aantrekken en vinden we zinloos.