Open ruimte koesteren

10 Juni 2018

Open ruimte koesteren

Kiezen voor meer geconcentreerd wonen, is kiezen voor meer dorp én meer platteland.

Groen zet in op verdichting in de woon- en dorpskernen die vlot bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. Zo blijven belangrijke gebieden in onze gemeente vrij van bebouwing en beschikbaar voor de landbouw, natuur en recreatie.

Uit de woonbehoeftestudie (2016) blijkt dat er in Grimbergen nog 1000 bouwkavels beschikbaar zijn, ruim voldoende voor de noden op lange termijn. Om een belangrijk, groen gebied te vrijwaren van verkaveling, waren we de motor voor het definitief omzetten van de woonuitbreidingsgebieden in Beigem en Humbeek naar open ruimte, wat in 2018 een feit is.