Bestuur wil bouwen en verharden in Priesterlinde.

09 April 2020

Bestuur wil bouwen en verharden in Priesterlinde.

De Grimbergse meerderheid mist de ambitie om in te zetten op kernversterking, ontharding en het behoud van de open ruimte. Met de gekende gevolgen: wonen met een grotere afhankelijkheid van de auto en extra fileleed in de verkeersstromen.

Voor een goede ruimtelijke ordening zijn grote wooneenheden buiten de dorpskern geen goed plan. Ook om ons te wapenen tegen de klimaatverandering en het dreigende watertekort moeten we net als vele andere Vlaamse gemeenten de open ruimte behouden of uitbreiden. Onder impuls van Groen zette de vorige coalitie daarom in op het behoud van de landbouwgrond in Beigem en Humbeek. 42,7 Ha woonuitbreidingsgebied werden er definitief omgezet in open ruimte. 

De huidige meerderheid (Open VLD, Vernieuwing en N-VA) van haar kant werkt aan een ruimtelijk uitvoeringsplan dat de velden in de Priestelindestraat in Grimbergen grotendeels zal verharden. Het grootste deel van deze 16,8 Ha landbouwgrond wordt woonzone. Het gebied dat grenst aan het "drooggelegd" zwembad De Lammekes krijgt recreatie als bestemming. Voorlopig hebben we het raden naar wat daar komt.  

Groen betreurt deze trendbreuk. Met deze nieuwe plannen komen hier op termijn minstens 200 nieuwe woningen. Het verder inpalmen van landbouwgrond zet ook de mobiliteit en levenskwaliteit in onze gemeente verder onder druk. De nieuwe verkavelingen zullen vooral het autoverkeer verder doen toenemen. De uitvalswegen die naar de grotere verkeersassen leiden kunnen nieuwe autostromen niet aan. Ze zijn nu reeds oververzadigd. 

Bij de voorbereiding van het uitvoeringsplan komt er nog een inspraakprocedure. Hopelijk maak jij er net als Groen volop gebruik van. Het maximaal behoud van open ruimte en de redding van het bosje aan het begin van de straat zijn van cruciaal belang.