Groen+Vooruit: een breed gedragen progressieve lijst voor Grimbergen

21 Maart 2024

Groen+Vooruit: een breed gedragen progressieve lijst voor  Grimbergen

Groen Grimbergen verruimt verder: Groen+ en Vooruit vormen samen met onafhankelijke kandidaten één progressieve lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 13 oktober. Met deze samenwerking willen beide partijen de Grimbergenaren een reëel perspectief bieden op een progressief, sociaal en duurzaam beleid in hun gemeente.

Groen+Vooruit: een breed gedragen progressieve lijst voor Grimbergen 

Groen Grimbergen verruimt verder: Groen+ en Vooruit vormen samen met onafhankelijke kandidaten één progressieve lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 13 oktober. Met deze samenwerking willen beide partijen de Grimbergenaren een reëel perspectief  bieden op een progressief, sociaal en duurzaam beleid in hun gemeente. 

“Nadat Groen Grimbergen haar lijst openstelde voor onafhankelijke progressieven door als  Groen+ naar de gemeenteraadsverkiezingen te trekken, voelden verschillende geëngageerde  Grimbergenaren uit diverse verenigingen en burgerbewegingen zich duidelijk aangetrokken.  Daarnaast ging ook Vooruit Grimbergen met ons in gesprek” aldus Dirk Bauweleers, voorzitter van Groen+. 

 "De keuze om de krachten te bundelen lag voor de hand" zegt Mark Cuvelier, voorzitter van  Vooruit Grimbergen, “We delen vaak dezelfde standpunten in de gemeenteraad en willen samen  met Groen+ en de onafhankelijke kandidaten een sterk sociaal, duurzaam en toekomstgericht  programma voorstellen dat rekening houdt met de eigenheid van elke deelgemeente en de  diversiteit van de inwoners. 

Gerlant van Berlaer (gemeenteraadslid Vooruit) en Katrien Le Roy (gemeenteraadslid Groen+)  gaan samen de lijst trekken. “We willen dat echt als duo doen” benadrukken ze. “Groen+Vooruit is  het enige progressieve alternatief in de gemeenteraad. We zetten onze ervaring samen in om een  betrouwbare basis te bieden aan de nieuwe onafhankelijke én de jongere kandidaten. We  combineren op die manier ervaring met frisse en nieuwe ideeën”  

Ruimte voor jongeren is er zeker bij Groen+Vooruit. Luca Maton (23 jaar, onafhankelijk) en Elien  Broos (28 jaar, Groen+) waarderen die kans: “Het getuigt van vertrouwen en een progressieve  visie ons als jonge kandidaten een zeer prominente plaats op de lijst aan te bieden. Die  toekomstgerichte ambitie is precies wat Grimbergen nodig heeft." 

De lijst wordt geduwd door Eddie Boelens van Groen+ en Bouchra Ben Mekki van Vooruit, ook  als duo. Boelens zet met volle goesting zijn schouders onder de gezamenlijke Groen+Vooruit lijst  “omdat ruimdenkend, positief ingesteld en vooruitstrevend Grimbergen zich hiermee verenigt en  iedereen vertegenwoordigt die vindt dat het duurzamer en socialer kan.” Volgens Ben Mekki  heeft Grimbergen “nood aan een sociaal en dienstverlenend beleid dat iederéén meeneemt.”  

Persconferentie: donderdag 21 maart om 16.00u in het fractielokaal van het gemeentehuis in  Grimbergen, Prinsenstraat 1.

Voor meer informatie: Gerlant van Berlaer 0476/28.42.42 en Eddie Boelens 0470/74.74.24

Contact communicatie Groen+ Elien Broos