Groen Grimbergen betreurt de verkoop van het grootste deel van het parkje aan Villa Rijckendael.

02 April 2024

Groen Grimbergen betreurt de verkoop van het grootste deel van het parkje aan Villa Rijckendael.

Dit is niet de geschikte locatie voor de broodnodige GO! school in Strombeek-Bever.

Zonder inspraak van buurtbewoners of onderzoek naar alternatieve locaties besliste het gemeentebestuur begin 2023 een nieuwe school te laten bouwen in het parkje aan Villa Rijckendael. Het ongenoegen was groot. Honderden bezorgde burgers ondertekenden een petitie. Ondanks dit protest koos het gemeentebestuur op de gemeenteraad van 28 maart 2024 voor de vlucht vooruit. 6.132 m² overwegend groengebied wordt voor een bedrag van 810.400 euro verkocht aan het GO! Onderwijs voor de realisatie van een nieuwe basisschool in Strombeek-Bever.
Katrien Le Roy, gemeenteraadslid voor Groen: “Groen Grimbergen is het er volmondig mee eens dat een extra school in Strombeek-Bever broodnodig is. De keuze voor deze locatie getuigt echter van een gebrek aan lange termijnvisie. Een toekomstige school op deze locatie wringt zich in een krap keurslijf, een eventuele uitbreiding is onmogelijk. Dit terwijl de demografische realiteit duidelijk stelt dat een kleine buurtschool geenszins voldoende is om aan de huidige nood, laat staan de toekomstige nood, aan onderwijs in Strombeek-Bever te voldoen. Daarnaast deelt Groen de bezwaren van de buurtbewoners tegen de bouw van de school in het parkje van Villa Rijckendael.”
Kostbaar en schaars openbaar groen gaat verloren in het verstedelijkte Strombeek
Eddie Boelens, fractieleider Groen: “Net als de honderden burgers die de petitie onderschreven, blijft Groen ijveren voor het behoud van het parkje aan villa Rijckendael. In het sterk verstedelijkte Strombeek is elk stukje groen een plek om te koesteren. De sociale waarde van zulke groene binnengebieden is niet te onderschatten. De buurtbewoners knapten de voorbije maanden dit, door het gemeentebestuur verwaarloosde gebied, op. Ook in de toekomst willen ze toekijken op de netheid en het correcte gebruik ervan. Daarnaast heeft het park ook een grote ecologische waarde. Door dit gebied te verkopen om er een school te laten bouwen verliest Strombeek één van zijn weinige groene longen. Bomen die er gekapt zullen worden gaan definitief verloren.”
Er is een veel beter alternatief
Vincent Van Achter van de Groen-fractie: “Voor Groen is de grond op de hoek van de Rodepoortstraat en Grote Winkkellaan - eigendom van het OCMW- een perfecte locatie voor een nieuwe school. De recente aankoop door het gemeentebestuur van de aangrenzende percelen verhoogt het potentieel van het betrokken gebied. De school zou hier ook perfect gebruik kunnen maken van de aanwezige sportinfrastructuur. Ook op vlak van mobiliteit zou een keuze voor deze site logischer zijn. ”
Een nieuwe procedureslag dreigt.
De onvrede over de keuze van het gemeentebestuur en het gebrek aan inspraak worden ruim gedragen in Strombeek. Door niet van bij aanvang van dit project te luisteren naar de bekommernissen van de bewoners dreigen bezwaarschriften en petities, waardoor het schoolproject nodeloos vertraging kan oplopen.


Eddie Boelens
Fractieleider Groen Grimbergen
0470747424