De Lijn plant vier nieuwe tramlijnen

29 November 2012

De Lijn plant vier nieuwe tramlijnen

Plannen liggen ter inzage op het gemeentehuis De Lijn plant vier nieuwe tramlijnen om Vlaams-Brabant en Brussel beter met elkaar te verbinden. Met deze tramlijnen wil De Lijn er in eerste instantie voor zorgen dat pendelaars uit Vlaams-Brabant vlotter in Brussel geraken.De nieuwe lijnen komen in gebieden waar geen spoorweg aanwezig is. De exacte tracés zijn nog niet gekend. Een studiebureau onderzoekt een paar mogelijke varianten. De tramlijnen Boom-Brussel en Jette-Tervuren komen mogelijk door Grimbergen.

Van 12 november 2012 tot 11 januari 2013 kan u tijdens de kantooruren de plannen van de tramlijnen inkijken op het gemeentehuis (bij de Mobiliteitsdienst en dienst Leefmilieu).

In diezelfde periode is de nota ook raadpleegbaar op de websites van de dienst MER (www.mervlaanderen.be) en van de initiatiefnemer De Lijn (www.delijn.be).

D.m.v. een inspraakformulier kan u opmerkingen en suggesties indienen bij:Departement LNE, Dienst MerOnder vermelding van de naam van het plan of projectKoning Albert II-laan 20, bus 81000 Brussel[email protected]

Meer infoGemeentebestuur Grimbergen, Dienst Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening, cel Mobiliteit: 02 260 13 38 ? www.grimbergen.be > mobiliteitwww.delijn.be/brabantnetwww.lne.be/themas/milieueffectrapportage/inspraa...