De overstromingen van 18 augustus zullen we niet snel vergeten

19 September 2011

De overstromingen van 18 augustus zullen we niet snel vergeten

Groen! Grimbergen eist een grondige aanpak van de oorzaken van de steeds weerkerende waterellende:

  • Een
    inventaris van de probleemgebieden;
  • Per
    probleemgebied de oorzaken in kaart brengen;
  • Vervolgens
    werken aan een definitieve oplossing...

 

In
Strombeek bleven  groen!-voorzitter Eddie
Boelens en een  aantal  buurtbewoners niet bij de pakken zitten...

 

 

Petitie: Strombeekse buurtbewoners vragen een
grondige aanpak van de wateroverlast.

 

Het onweer van donderdag 18/8 heeft
ook grote delen van Grimbergen zwaar getroffen. De "traditionele
rampgebieden" werden ook deze keer niet gespaard. Voor honderden
buurtbewoners was het voor de zoveelste keer opruimen geblazen.

 

Nieuwe wateroverlast in Strombeek?

 

Voor de bewoners van onder andere de
Jan Mulsstraat en het Gemeenteplein in Strombeek zijn ondergelopen kelders en
overstromingen een nieuw fenomeen. De stopzetting der activiteiten van de
ijsfabriek - die vroeger grondwater oppompte - 
zou één van de oorzaak zijn van de huidige problemen. Ook het verdere
betonneren van de Noordrand werkt de wateroverlast in de hand.  Een eventuele verbreding van de Brusselse
Ring dreigt de problemen nog te verergeren.

Volgens specialisten « kreunt Strombeek onder het
grondwaterprobleem"... Vele mensen kijken met enige vertwijfeling de
toekomst tegemoet en vragen zich af welke bijkomende gevolgen het volbouwen van
de Soenssite zal hebben... « Het water moet toch ergens
heen »... 

De buurtbewoners van de Jan Mulsstraat
en het Gemeenteplein wachten niet gelaten op een volgende overstroming. Na het
opruimen van de ondergelopen kelders en de door de overstroming aangerichte
schade schoten we in actie. Met enkele buurtbewoners werd besloten er bij het
gemeentebestuur op aan te dringen de oorzaken van de  waterellende in Strombeek te onderzoeken. Pas
als de oorzaak van het probleem gekend is kan immers aan een oplossing gewerkt
worden.

Om onze boodschap luid te laten
klinken organiseerden we een petitie-actie. De tekst van de petitie luidt als
volgt:

De inwoners van de Jan Mulsstraat en het Gemeenteplein vragen
aan het  gemeentebestuur het bestaande
rioleringsstelsel, de afwatering en de situatie van de grondwatertafel in
Strombeek-Bever grondig te  laten bestuderen. Daarbij dient onderzocht te
worden hoe een verbetering van de afwatering en het gebruik van het grondwater
overstromingen zoals deze van vorige donderdag en september 2005 in
Strombeek-centrum kunnen voorkomen.

De reactie was zeer positief. Bijna
iedereen die aangesproken werd tekende de petitie.

Op 19 september bezoeken we met  een delegatie van de wijkbewoners
Burgemeester Mertens.

De Strombekenaars kijken uit naar een
reactie van het gemeentebestuur.

 

In naam van de buurtbewoners,

 

Eddie Boelens