De reddingsoperatie voor de bomen in de Veldkantstraat

13 Januari 2020

De reddingsoperatie voor de bomen in de Veldkantstraat

“Ze zijn daar weer met hun bomen”, horen we sommigen al mompelen bij het lezen van deze titel. Inderdaad, we geven de strijd niet op! Er hangt nog steeds geen papier uit in de Veldkantstraat waarbij de vergunning wordt aangevraagd om de mooie laanbomen te rooien. Hopelijk duidt dit op goed nieuws: het herbekijken van de plannen zonder visie waar zo halsstarrig aan wordt vastgehouden.

Sinds de plannen voor het kappen van deze 101 waardevolle, gezonde bomen bekend zijn herhalen we het: we zijn ervan overtuigd dat er bij de rioleringswerken ter hoogte van Hoeveland en de daaraan gekoppelde heraanleg van de Veldkantstraat naar de Humbeeksesteenweg toe kan gekozen worden voor een oplossing mét een veilig fietspad en mét behoud van bomen. 

Het kappen van de bomen voor de aanleg van een beperkt fietspad van slechts enkele honderden meters lang is niet onderbouwd en kadert niet in een globaal plan waarbij fietsers een volwaardige plaats krijgen. Het voorgestelde fietspad is immers geen veilige verbinding als het niet doorgetrokken wordt tot in het centrum.

Groen blijft pleiten voor een open gesprek met de meerderheidspartijen voor de uitwerking van een volwaardig alternatief. Een gesprek waar ook het actiecomité  “Red de lindes van de Veldkantstraat” bij betrokken wordt. 

Fake news brengt een gedragen oplossing niet dichterbij

Groen betreurt heel erg dat het gemeentebestuur bij de verdediging van het plan om de bomen te rooien foute informatie verspreidt. Zo lezen we in een brief aan eigenaars van grond langs het traject: “Voor de heraanleg van de nutsvoorzieningen zijn we genoodzaakt de lindebomen te rooien. De nutsdiensten willen dit werk immers niet uitvoeren wanneer de laanbomen behouden blijven.

Dit klopt niet want in een telefonisch contact met nutsmaatschappij Fluvius verklaarde de woordvoerder: “Het is niet correct zoals dit door het gemeentebestuur wordt voorgesteld.  Het gemeentebestuur heeft beslist wegeniswerken uit te voeren - riolering, twee fietspaden en daarbij vernieuwing van de nutsleidingen - en daarom voorafgaand alle bomen te rooien. Voor ons is enkel van belang de nutsleidingen te leggen op de juiste locatie (ligging van de riolering en breedte van de twee fietspaden en de rijweg). Wij zijn niet de aanleiding voor het rooien van de bomen.

De aanpak bij de Veldkantbomen als voorbeeld voor de toekomst?

De komende jaren komen er nog meer wegeniswerken. Ook daarbij zal gezocht moeten worden naar een aanpak waarbij de mobiliteit met de wagen verzoend wordt met veiligheid voor fietsers en voetgangers én behoud van waardevolle bomen of ander groen. We denken hierbij concreet aan de geruchten die momenteel de ronde doen betreffende de heraanleg van de Beigemsesteenweg. Wij willen wegeniswerken benaderen vanuit het STOP-principe waarbij de prioriteit eerst naar Stappen, dan Trappen (fiets), vervolgens Openbaar vervoer en dan pas naar Personenwagens gaat. 

Om eenzelfde patsstelling als deze aan Hoeveland/de Veldkantstraat te voorkomen, roepen we nu reeds op tot grondig overleg tussen alle fracties van de gemeenteraad, experts en buurtbewoners. Een overleg waarbij gestreefd wordt naar het behoud van waardevolle natuur, en waarbij veiligheid en mobiliteit voor de actieve weggebruiker voorop staat. Het mag niet zijn dat plannen worden uitgetekend met enkel oog voor autocomfort, om dan in de kantlijn te kijken wat er met de actieve weggebruikers en het groen wordt gedaan. Wij hopen dat niet meer de gemakkelijkste weg wordt gekozen, maar mobiliteitsoplossingen zich aandienen waar iedereen beter van wordt.