De verloedering van Strombeek als beleidsvisie

04 Maart 2024

Strombeek is veruit de dichtst bevolkte deelgemeente van Grimbergen. Er wonen 3.188 inwoners per vierkante kilometer, tegenover 790 in Grimbergen, 599 in Humbeek en 512 in Beigem. Bovendien groeide de bevolking in Strombeek de afgelopen jaren veel sneller dan in de andere deelgemeenten. Tussen 2019 en 2023 kwamen er in Strombeek 1.140 inwoners bij op een totaal van 1.729 voor héél Grimbergen. Strombeek absorbeerde hiermee maar liefst 66% van de totale bevolkingsaangroei van de gemeente Grimbergen. Als er één deelgemeente bijdraagt aan de verdichting van het wonen, dan is het wel Strombeek. 

Parkeren in de modder.

De toename van de bevolking en de verdichting van het wonen hoeft op zich geen probleem te zijn, voor zover er een vooruitziend beleid wordt rond gevoerd. 

En dat is wat deze meerderheid schromelijk heeft nagelaten. De afgelopen zes jaar is er werkelijk niets gebeurd om Strombeek aangenamer, leefbaarder en gezelliger te maken. Integendeel: het bewust laten verloederen van Strombeek en het laten aanmodderen van belangrijke dossiers bleek de beleidskeuze te zijn. 

Neem de hoek van Victor Soensstraat en de Wemmelsestraat. Bij haar aantreden besliste de meerderheid (toen nog Open VLD, Vernieuwing en N-VA) om de bouwrijpe plannen om op die hoek de nieuwe bibliotheek en een aantal sociale diensten te huisvesten, te schrappen. Ze schrapte de plannen maar deed verder niets: de hoek werd een rommelige modderparking.


Van speelzone tot steeds groeiende parking en opslag bouwmateriaal

Of neem de Rodepoort site: op die groene vlakte kreeg de tijdelijke parking die in de loop van de jaren steeds groter werd  blijkbaar een permanent karakter. Tegelijk dumpt de gemeente er bouwmaterialen zodat het geheel een troosteloze verloederde indruk geeft. 

Dat de parking op de Rodepoort site steeds groter werd en een permanent karakter kreeg, heeft dan weer te maken met het dossier van de ondergrondse parking op het Gemeenteplein. 

Ondergrondse parking op Gemeenteplein… Een natte droom? 

Terwijl al geruime tijd duidelijk is dat het wegens veel te grote risico’s op wateroverlast absoluut geen goed idee is om onder het Gemeenteplein een ondergrondse parking te bouwen, bleef de meerderheid veel te lang hardnekkig vasthouden aan dat plan en heeft ze het zelfs nu nog niet helemaal losgelaten. Nu, in het zesde bestuursjaar werd grond van de Koninklijke Stichting aangekocht om er een randparking van te maken. Rijkelijk laat.  Ondertussen verloederde de Rodepoortsite en werd ook het Sint Amandsplein waarvoor ooit de belofte gold dat het een mooi plein zou worden, bestendigd als parking.

Bouw een nieuwe GO-school op de Rode Poortsite.

Vorig jaar kocht de gemeente dan de Van Marcke site langs de Koningslosesteenweg. 

Groen+ juicht deze beslissing toe omdat de Van Marcke site aansluit bij de Rodepoort site waardoor een groot gebied tussen De Rode Poortstraat, de grote Winkellaan en de Koningslosesteenweg met veel potentieel eigendom wordt van de gemeente.  

In het Ontwerp Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Gabariten Strombeek-Bever wordt dit gebied ondergebracht in de zone “diffuse dorpsresten”. Deze zone komt zowel voor wonen,  recreatie, handel voor dagelijkse/primaire producten, horeca, ambachtelijke bedrijvigheid; kantoorfunctie, dienstverlening en vrije beroepen  als gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen in aanmerking.

De woonvormen kunnen er verschillende vormen aannemen: ééngezinswoningen, meergezinswoningen en gemeenschappelijk wonen. 

De plannen voor die site zijn nog niet bekend en de meerderheid wil ook niet transparant zijn over haar intenties. 

Voor Groen+ Grimbergen is het duidelijk: de site van de Rodepoortstraat biedt meer dan ruimte genoeg om er een school te bouwen en er tegelijk veel groene open ruimte te creëren met voldoende ruimte voor een aantal (sociale) woningen. 

Dat de meerderheid het park Villa Rijckendael absoluut voor € 643.000 te gelde wil maken om er een school te bouwen, geeft de indruk dat ze ook de uitgebreide Rodepoort site maximaal wil vrijhouden voor lucratieve bouwprojecten. 

Ongetwijfeld zal dan het argument gebruikt worden dat de Rodepoort site maar best kan “ontwikkeld” kan worden omdat de site er toch maar verloederd bij ligt. 

Dat is exact het argument dat de meerderheid nu gebruikt om het parkje Villa Rijckendael op te geven als publiek park en er een school te bouwen: “het ligt er toch maar verloederd bij”, aldus burgemeester Laeremans.  Verloedering als beleidsvisie: laat als gemeentebestuur een site bewust verloederen om ze daarna te kunnen volbouwen met als argument dat het toch maar een verloederde site is.

Dirk Bauweleers