DEELNEMEN AAN ONZE ENQUÊTE WAS BELANGRIJK: BEDANKT!

10 Juni 2018

DEELNEMEN AAN ONZE ENQUÊTE WAS BELANGRIJK: BEDANKT!

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen peilden we de voorbije maanden met een enquête naar jouw mening. Groen wilde via deze weg vernemen hoe de inwoners naar hun (deel)gemeente kijken en wat ze belangrijk vinden voor een goed bestuur. De peiling past volledig bij onze manier van werken, waarbij we inspraak en participatie van de burger vooropstellen.

Meer dan 600 personen waren uitgenodigd via deze Groenbrief en ook via de website kon men deelnemen aan de enquête over actuele thema’s die vandaag in groot Grimbergen aan de orde zijn. Waar liggen onze lezers vooral wakker van? Waar legt men de prioriteit en welke suggesties heeft men voor de groene kandidaten? Hieronder volgen een aantal interessante bevindingen.

Gezonde lucht, afgescheiden en goed onderhouden fietspaden en veiligheid aan de scholen scoren bovenaan het verlanglijstje. De capaciteit van de kleuter- en lagere scholen in de deelgemeenten moet naar omhoog om aan de vraag tegemoet te kunnen komen. Verder verdient de leefbaarheid van de woonkernen, met kleinhandel en het slimme gebruik van de auto de nodige aandacht. Groen krijgt ook veel steun voor haar initiatieven om het landelijke karakter van de gemeente te bewaren. Meer nog, deze natuurvriendelijke aanpak moet het uitgangspunt zijn van een aangename mobiliteit. Opvallend is dat niet enkel de verwachte klassiekers zoals natuur, properheid en het klimaat veel bijval kregen. Een onverwachte topper is de behoefte aan transparantie van de gemeentediensten, waarbij men verwacht dat deze modern, toegankelijk en klantvriendelijk georganiseerd zijn.

Als coalitiepartner in de bestuursmeerderheid maakt Groen vandaag mee de beleidskeuzes voor de toekomst van Grimbergen. “Daarom vinden we het noodzakelijk om het kritische oordeel en de positieve ideeën van de mensen zelf te bevragen” zegt voorzitter Frans Devenyns. “Die worden nu verwerkt in het programma waarmee Groen in oktober naar de verkiezingen stapt”

Aan alle respondenten hartelijk bedankt om deel te nemen. In de volgende maanden lees je ongetwijfeld meer over onze concrete programmapunten en hoe Groen het verschil maakt.