Een nieuw gemeentehuis in zicht na veel geklungel met tijd en geld.

01 November 2023

Een nieuw gemeentehuis in zicht na veel geklungel met tijd en geld.

Op de gemeenteraad van oktober ’23 werden de nieuwe plannen voor de uitbreiding en renovatie van het Grimbergs gemeentehuis voorgesteld en goedgekeurd. Eindelijk kan werk gemaakt worden van dit bouwproject met het oog op voldoende plaats voor de gemeentediensten en een eigentijdse dienstverlening.

Groen Grimbergen is qua inplanting en opzet tevreden met het project. De indertijd door de Open VLD, N-VA en Vernieuwing gelanceerde plannen voor een Jumbo en ondergrondse parking aan de rand van het Prinsenbos liggen definitief in de prullenmand.  De oude jongensschool wordt gerenoveerd en geïntegreerd in het nieuwbouwproject. Zowel bij de nieuwbouw als bij de renovatie van het bestaande gemeentehuis wordt ingezet op een optimaal en duurzaam ruimtegebruik. Extra groen en meer ruimte voor fietsers en voetgangers zullen van de directe omgeving een fijne ontmoetingsplek maken.  

Om de energie-efficiëntie van het gebouw te verhogen dringt Groen wel aan op het plaatsen van zonnepannelen op het dak van de jongensschool.

De Groen fractie is opgelucht dat het project er eindelijk komt maar deelt niet in de euforie die heerste op de meerderheidsbanken. Daarvoor ging er te veel tijd en geld verloren omwille van jarenlang politiek geklungel. 

6 jaar verloren. 

Isabel Gaisbauer van de Groen fractie: “Een beetje geschiedenis: eind 2018, aan het einde van de vorige bestuursperiode,  waren de plannen voor het hoekgebouw rechtover het Strombeekse CC rond. De sociale diensten van de gemeente èn een nieuwe bibliotheek zouden in dit gebouw met een vloeroppervlakte van 5.475 m2 ondergebracht worden. De opwaardering van de ruime omgeving van het cultuurcentrum was gegarandeerd. De opening van het nieuwe sociaal huis met bibliotheek was gepland in 2021. Het sociaal huis inclusief nieuwe bibliotheek had dus al 2 jaar operationeel kunnen zijn! Nu is het wachten  tot 2027, voorziene einddatum van de verbouwingen aan het gemeentehuis. Op een nieuwe bibliotheek zal het nog extra jaren langer wachten geblazen zijn. De plannen om deze onder te brengen in de parochiekerk van Strombeek bestaan voorlopig enkel op papier. “

 

De financiële kater. 

Het hobbelige parcours  naar het huidige project, heeft ernstige financiële gevolgen voor de gemeente.

Eddie Boelens, fractieleider Groen: “Op basis van de cijfers die we bij de gemeente opvroegen blijkt dat het schrappen van de  uitgewerkte plannen voor het Strombeekse hoekgebouw,  1.624.779 EUR gekost heeft. Trek hier de waarde af van de twee bouwgronden waar voordien twee woningen stonden (400.000 euro) en er blijft een bedrag van 1.2 miljoen euro aan defintief verloren kosten“

Linda De Prée, gemeenteraadslid, vult aan: “Hier komt bij dat uit de cijfers die we op de gemeenteraad kregen blijkt dat het verzaken aan  de initiële plannen voor de nieuwbouw aan het gemeentehuis met de afbraak van de jongensschool en de “Jumbograp” de gemeente opzadelt met  bijkomende verloren kosten  ten bedrage van 517.642 EUR Dat brengt het totaal aan verloren kosten op 1.742.421 euro

Ondertussen zorgen de sterk gestegen grondstoffen- en energieprijzen voor nog een extra kost . Het sociale huis met bibliotheek werd indertijd goedgekeurd met een kostprijs van 12.654.782,28 EUR voor een oppervlakte van 5.475 m2 wat neerkwam op een kostprijs van 2.311EUR per m2. De kostprijs van de nu goedgekeurde nieuwbouw in Grimbergen centrum met een oppervlakte van 2.700 m2 wordt  geraamd op 14.422.663 EUR wat neerkomt op 5.341 EUR per m2 en dat is meer dan het dubbele van het oorsprongelijke project. De meerkost van 1.7676.881 euro van het nieuwe gebouw tegenover het oorspronkelijke gebouw plus het bedrag van 1.742.421 euro aan verloren kosten, maakt een totale meerprijs van 3.510.302 euro.

Naast de gestegen grondstoffen- en energieprijzen, zijn er ook de gestegen financieringskosten. In 2019, toen het hoekgebouw in Strombeek gebouwd zou worden , lagen de rentevoeten veel lager dan nu. Nu financiert de gemeente zich aan 3,5%. In 2019 was dat aan 1%. Die hogere financieringskosten zullen we nog jaren meeslepen.

Het nieuwe project is niet alleen duurder, het bevat ook geen onderkomen voor de bibliotheek, terwijl dat in het oorspronkelijke project wel het geval was.  Ook die  kosten moeten nog in rekening gebracht worden. Twee miljoen euro voor een bouwproject voor een  nieuwe bibliotheek in Strombeek  is een bescheiden inschatting. 

Het totale financiële plaatje oogt dus veel minder fraai dan de meerderheid het laat uitschijnen.  Het gaat om véél meer dan enkel de gestegen lonen en de gestegen grondstofprijzen. De totale meerkost bedraagt 5,5 miljoen euro of 323 euro per huishouden in Grimbergen, nog zonder rekening te houden met hogere financieringskosten.  

Voor deze grote verkwisting van financiële middelen dragen de partijen die de beslissing namen om het project van het sociaal huis te schrappen de volle verantwoordelijkheid : Open VLD, Vernieuwing en N-VA. 

Al dit geklungel met tijd en geld maakte dat de Groenfractie niet kon meegaan in de hoerastemming bij de huidige meerderheidspartijen CD&V, Vernieuwing en N-VA  over de goedkeuring van het project. 

Het is immers de belastingbetaler die het verloren geld uit zijn portemonnee mag halen terwijl hij zes jaar langer moet wachten op een nieuwbouw en het nog afwachten  is wanneer de bibliotheek nieuw onderdak zal krijgen.

 

Eddie Boelens

Groen fractieleider

0470747424

 

Dirk Bauweleers

Groen voorzitter

0477380805

In bijlage: foto van de Groenfractie aan het gemeentehuis in Grimbergen