Een school, maar niet in een park.

09 April 2023

Het groene park van Villa Rijckendael moet dus grotendeels verdwijnen voor de inplanting van een nieuwe GO! School in Strombeek.     

Een nieuwe GO! School is voor Groen meer dan welkom in Strombeek. Alleen zijn er betere locaties om de school te bouwen, locaties die het bestaande groene park vrijwaren en zowel de snelle bouw als de toekomst van de school zelf niet hypothekeren.

Immers : de opening van de school is gepland tegen het schooljaar 2026-27. Het risico op lang aanslepende procedures tegen de bouw van de school is reëel, waardoor de bouw ervan onvermijdelijk zeer veel vertraging zal oplopen.

De nieuwe school wordt gepland als een school met een éénledige structuur (één klas per jaar) voor 120 kinderen in het basis- en 60 kinderen in het kleuteronderwijs. Bij inplanting van de school in Villa Rijckendael, wordt een latere uitbreiding van de school van meet af aan gehypothekeerd, terwijl een éénledige structuur nu reeds onvoldoende is om aan de Strombeekse noden te voldoen.

Op de gemeenteraad van 2 maart stelde Groen voor om de locatie van de nieuwe GO! School te herbekijken. Het park van “Villa Rijckendael” is immers een van de weinige groene openbare parkjes die Strombeek nog heeft. Door de bouw van de school zal het parkje grotendeels verdwijnen en wordt de school ingeplant op een locatie die de latere uitbreiding van de school zelf onmogelijk maakt. 

Eerder, op de gemeenteraad van 26 januari 2023 namen de gemeenteraad van de beslissing van de Vlaamse regering om 5,2 miljoen euro ter beschikking te stellen voor de bouw van een nieuwe basisschool in Strombeek-Bever. Om de bouw van deze school mogelijk te maken werd aan de gemeenteraad gevraagd principieel akkoord te gaan met het verlenen van een erfpacht op de grond aan de Villa Rijckendael (Grotewinkellaan 106). Groen stemde op de gemeenteraad van januari voor de komst van de nieuwe school omdat ze dringend nodig is, al gaf Groen tegelijk aan bezwaren te hebben bij de gekozen locatie.

Groen betreurt de weigering van de meerderheid (Vernieuwing, N-VA, CD&v) om de locatie voor de inplanting van de nieuwe GO! School in Strombeek te herbekijken.

Het dossier van de nieuwe GO! School maakt scherp duidelijk dat deze meerderheid geen voeling heeft met de bekommernissen en noden van het stedelijke Strombeek. 

De bevolkingsdichtheid in Strombeek is met 3073 inwoners per km² drie maal hoger dan het gemiddelde van 996 inwoners per km² voor heel Grimbergen.  Sinds 2018 nam Strombeek ook 69% van de aangroei van de bevolking van Grimbergen voor haar rekening (763 van de 1102 bijgekomen inwoners in Grimbergen, vestigden zich in Strombeek). Dan spreekt het toch vanzelf dat de Strombekenaren zeer veel belang hechten aan open ruimte en groen. De meerderheid blijft echter ongevoelig voor die bekommernissen.

Tegelijk willen inwoners ook gewoon ernstig genomen worden. Ze nemen het niet wanneer beslissingen die een grote impact hebben op hun directe leefomgeving zonder degelijke inspraak van de inwoners genomen worden. De ervaring met de faliekant afgelopen plannen om een Jumbo warenhuis te bouwen in het centrum van Grimbergen, leert dat inwoners van meet af aan betrokken moeten worden bij grote bouwprojecten die hen direct aanbelangen. 

Wordt zonder twijfel vervolgd.