In een verdraagzame gemeente is geen plaats voor een klikmentaliteit. UPDATE

16 December 2011

Op de gemeenteraad van 15 december reageert Groen! met wrevel, ongeloof en onbegrip op het artikel uit het laatste gemeenteblad.

"Meldpunt voor taalklachten"

De tekst is simplistisch en gaat voorbij aan
een aantal gevoeligheden. De auteur ervan 
wekt de indruk dat wie een andere taal gebruikt een overtreding begaat.
Burgers worden aangezet tot het verklikken van medeburgers.

Deze aanpak is contraproductief. Zulke boodschap
zet burgers en gemeenschappen tegen mekaar op en mist elke positieve motivatie
tot integratie. De Vlaamse gastvrijheid wordt er te grabbel gegooid.

 Zowel Vlamingen als anderstaligen reageerden
de voorbije dagen sterk afwijzend op het artikel.

 De meeste anderstaligen die me aanspraken zijn
behoorlijk ingeburgerd. Ze drukken zich uitstekend uit in het Nederlands. Hun
onbegrip is groot als ze lezen dat wanneer een Grimbergenaar "een andere taal
hoort spreken" (waar, wat, wanneer? ), hij of zij dat kan melden via het
meldpunt van de gemeente.

 Een tweetalig koppel, dat Frans en Nederlands
spreekt, en  waarbij één van de twee, om
de tweede landstaal te oefenen en onderhouden, consequent Frans spreekt tegen
de kinderen voelt zich bijzonder geviseerd. De kinderen spreken met de andere
ouder uitsluitend Nederlands. De kinderen zijn perfect tweetalig. Beiden ouders
spreken trouwens ook Nederlands.

Om deze foute communicatie recht te
zetten  vraagt Groen!-Grimbergen om in
het volgende infomagazine een rechtzetting te publiceren waarbij:

o Correcte informatie gegeven wordt over het
"meldpunt taalklachten" tegen de achtergrond van de taalwetgeving van kracht en
het grondwettelijke beginsel van de taalvrijheid;

o De verwachtingen en wensen van de
gemeenteraad naar taalhoffelijkheid en taalrespect van anderstaligen t.o.v. het
Nederlands verduidelijkt worden;

o Benadrukt wordt dat de kennis en het actief
gebruik van het Nederlands de beste garantie zijn voor integratie en
volwaardige deelname aan het gemeenschapsleven in onze gemeente.

UPDATE: onze tussenkomst heeft effect gehad en het meldpunt werd afgeschaft