Flyer Strombeek-Bever

11 Juni 2012

Het zal de Strombeekenaren onder ons niet ontgaan zijn dat "Vernieuwing- Vlaams Belang" een flyer verspreid heeft over de Potaarde waarvan de inhoud erop neerkomt dat Bart Laeremans (senator en gemeenteraadslid Vlaams Belang) de enige zou zijn die tot nog toe iets deed voor de Potaarde. Volgens het pamflet  probeert Groen door het oprichten van een actiecomité en een petitie-actie de hele zaak te recupereren. De tekst sluit af met "we betreuren dat dit comité voorlopig niet openstaat voor mensen van andere groepen".  Wij zijn zelf naar mensen van de NV-A toegestapt. Ook mensen van de SP.a werden aangesproken. We hebben met  CD&V mensen over ons actiecomité gesproken. Van de buurtbewoners die komen kennen we de politieke voorkeur niet en dat blijft best zo. Op alle vergaderingen werd de "openheid" van ons comité benadrukt. Op de vergaderingen doen we er ook alles aan om politiek gekissebis in de kiem te smoren... Op elke vergadering werd erkend dat het Vlaams Belang inderdaad de procedure inleidde bij de Raad van State. Wij hopen inderdaad dat de Raad van State Laeremans gelijk geeft. Een parallelle procedure van buurtbewoners of van Groen bij de Raad van State zou daarbij geen enkel extra gewicht opleveren. Er daarbij toch even aan herinneren dat er tegen de asfaltfabriek in Grimbergen drie parallelle procedures liepen bij de Raad van State... Eén van het Vl Belang, één van Groen (in naam van een buurtbewoners) en één van een comité van buurtbewoners. De Raad van State heeft steeds uit het Groen bezwaar geput om hen tot tweemaal toe gelijk te geven. Nochtans probeerde Laeremans toen ook de pluimen op zijn hoed te steken en zweeg hij in alle talen over de procedure die uiteindelijk rond de ... 5000 € kostte aan Groen... De strategie waar wij voor kiezen bij de Potaarde-actie is met heel veel handtekeningen en raamaffiches en met informatie naar de burgers toe bewijzen dat Strombeek zich en masse verzet tegen de plannen van het gemeentebestuur. Daarmee willen we gewoon vermijden dat het schepencollege na het hopelijk positief vellen van het arrest door de raad van state deze maal, zonder belangenvermenging en procedurefouten, hetzelfde verzoek van een park van maximum 1,5Ha. opnieuw indient... Vandaar ook onze brief aan alle politieke partijen waarbij we hopen van alle partijen  op papier een engagement voor een Potaardepark van 3Ha te krijgen

Ter herinnering en om de waarheid recht te doen: het eerste bezwaarschrift waarin Groen pleitte voor een Park dateert van 10 april 2010. Dat is ruim een jaar vroeger dan de eerste stap van Meneer Laeremans... Sindsdien was dit een steeds terugkerend thema in onze huis aan huisfolder en interpelleerde ook onze fractie erover op de gemeenteraad. Op 23/09/2010 was er een perstekst waarbij Groen zich verzette tegen een aantal beslissingen van het gemeentebestuur in verband met het gemeentelijk structuurplan... o.a. de voornemens met de Potaarde - Op 9 april 2011 pleitte Groen ook voor 2,5Ha potaarde park in het kader van het openbaar onderzoek rond het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) bij het Vlaams Stedelijk Gebied rond Brussel (VSGB). Op vraag van Groen Grimbergen interpelleerde Groen parlementair Hermes Sanctorum hierover ook in het Vlaams parlement.  Laten we vooral met hetzelfde enthousiasme en met een open mentaliteit hard verder werken om ons doel te bereiken.