GEEN ALDI OP DE VILVOORDSESTEENWEG!

27 September 2018

GEEN ALDI OP DE VILVOORDSESTEENWEG!

Mede onder impuls van Eddie Boelens, Schepen voor Groen, heeft het Schepencollege van maandag 24.09.18 een negatief advies gegeven voor de inplanting van een Aldi-vestiging langs de Vilvoordsesteenweg in Grimbergen. Groen heeft geen probleem met een bijkomende supermarkt in Grimbergen. Maar niet op deze plaats. Vooral de verkeersafwikkeling en de fietsveiligheid komen in het gedrang en er zal hinder (fijnstof) en bijkomend (nacht)lawaai zijn voor de omwonenden door het vrachtvervoer bij het laden en lossen van de voedingswaren.

Aldi Zemst NV wil een filiaal bouwen langs de Vilvoordsesteenweg (N211) nummer

159A-167 op de site van de huidige garage MDA Motors vlakbij het kruispunt De Spaanse Lindebaan met de Driekastanjelaarsstraat. De inplanting situeert zich midden in een woonzone, rood ingekleurd in de bijgevoegde illustratie van het Gewestplan. De plaats van het Aldi project is de blauwe rechthoek.

Aldi gaat ervan uit dat de ligging een attractiepool kan worden voor de dorpskern van de Borcht, gelegen op 1,5 km en men wijst ook op de interessante fiets- en wandelafstand van de dorpskern van Grimbergen. De locatie bevindt zich echter op minder dan 100 meter van het kruispunt en dat zal voor toenemende verkeershinder zorgen. Een herinrichting van de Vilvoordsesteenweg met voorsorteerstrook om de parking op en af te rijden zoals bijvoorbeeld ter hoogte van Delhaize en Bio-Planet is hier niet mogelijk.

Volgens het Agentschap van Wegen en Verkeer (AWV) is er naar leefbaarheid van de omgeving geen merkelijke impact. Groen Grimbergen heeft daar ernstige vragen bij.

Nu al schuiven auto’s tijdens weekdagen in de avondspits aan in een wachtrij die dikwijls tot voorbij de voorziene ingang ter hoogte van MDA Motors reikt. Bovendien is de afstand tot het kruispunt zeer beperkt, waardoor er reëel gevaar is op het blokkeren van het verkeer aan de verkeerslichten. Beweren dat de files zich enkel zullen voordoen vanuit de richting Vilvoorde is gratuite informatie. Evenveel verkeer kan verwacht worden vanuit de andere richtingen. Het advies van het Agentschap Wegen en Verkeer rept met geen woord over de gevolgen voor de fietsveiligheid. Op drukke uren zou het fietspad 140 keer/u gekruist worden door af- en aanrijdende wagens waarvan er velen gehaast zijn om zich in het drukke verkeer te voegen.

De conclusie voor Groen is dat de impact van het autoverkeer grondig wordt onderschat. Er is dringend nood aan een visie op ruimtelijke ordening en de inplanting van grootwarenhuizen en andere projecten die een toename van de verkeersstroom met zich meebrengen. In Grimbergen zijn er betere plaatsen voor dit soort handelsactiviteiten. Zo is er een draagvlak en overeenstemming dat de Waardbeeksite langs de Wolvertemsesteenweg verder kan ontwikkeld worden om dergelijke initiatieven te bundelen en logistiek te kaderen.