Gemeentebestuur Grimbergen helpt bij saneren oude stookolietanks

21 September 2016

Gemeentebestuur Grimbergen helpt bij saneren oude stookolietanks

Heel wat gezinnen schakelden de voorbije jaren voor de verwarming van hun woning over van mazout naar aardgas. Hierdoor worden heel wat oude stookolietanks buiten gebruik gesteld. Om te helpen  bij het verwijderen van die oude, niet meer gebruikte stookolietanks organiseert de gemeente Grimbergen een collectieve sanering. In groep kan de sanering immers goedkoper worden uitgevoerd. Grimbergen - Eddie Boelens, schepen van leefmilieu: "Karel, een buurtbewoner uit Strombeek-Bever bracht me op het idee om dit initiatief te nemen. De bedoeling is om zoveel mogelijk niet meer gebruikte tanks te saneren of te verwijderen. Dat is goed voor het milieu, want oude tanks beginnen na een tijd te lekken waardoor de overgebleven mazout in het grondwater terecht kan komen. Voor ondergrondse en grote bovengrondse tanks  is zulke sanering door een stookolietechnicus overigens verplicht. Na de sanering krijgt de bewoner een attest van buitengebruikstelling." Uit een enquête van de dienst leefmilieu en ruimtelijke ordening bleek de interesse alvast groot. 1.100 formulieren werden ingevuld en 110 bewoners toonden interesse voor de collectieve sanering.

Meer dan 40% korting

Met die gegevens organiseerde het gemeentebestuur een aanbesteding waarbij het bedrijf "All-in Tankservice" geselecteerd werd met de voordeligste offerte. Dankzij de groepssanering biedt het bedrijf haar diensten aan meer dan 40% onder de gangbare prijs aan.

Op 20 september organiseerde het gemeentebestuur een succesvolle contactavond tussen het geselecteerde bedrijf en de burgers die werk willen maken van de sanering.  De meer dan 60 aanwezigen konden er terecht met alle praktische vragen over de aanpak van de vereiste saneringswerken.

Eddie Boelens: "Vanaf nu is het aan het bedrijf om met de burgers een contract op te stellen voor de uit te voeren saneringswerken. De gemeente zal er op toe kijken dat dit gebeurt aan de afgesproken voorwaarden."

Grimbergenaren die nog gebruik wensen te maken van het voordeel van de groepssanering kunnen daar nog tot 31 december 2016 op intekenen. De nodige informatie en invulformulieren vinden ze op www.grimbergen.be in de rubriek Milieu. Voor meer informatie: de dienst Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening - [email protected] of 02 260 13 31.

Marleen MERTENS

Burgemeester

Eddie BOELENS

Schepen van leefmilieu ? 0470 74 74 24