Gemeenteraad staat positief tegenover nieuwe Groene voorstellen voor een proper Grimbergen met minder zwerfvuil en sluikstorten

31 Augustus 2019

Gemeenteraad staat positief tegenover nieuwe Groene voorstellen voor een proper Grimbergen met minder zwerfvuil en sluikstorten

Werken aan een proper straatbeeld met minder zwerfvuil en sluikstorten is een enorme en blijvende uitdaging voor elk gemeentebestuur. De burgers ergeren zich terecht blauw aan zwerfvuil en sluikstorten die ook ons Grimbergen blijven ontsieren. Achtergelaten vuil creëert een gevoel van onbehagen. Mensen krijgen de indruk dat hun buurt verwaarloosd wordt. Soms verhoogt zelf het onveiligheidsgevoel. Groen weet dat er geen wondermiddelen bestaan om deze problematiek te verhelpen, toch moeten we hier actief naar toewerken. 

Gedurende de vorige legislatuur zette de Groene Schepen voor afvalbeleid volop in op sensibisering van de bevolking  om zelf geen zwerfvuil achter te laten. Er waren gerichte campagnes over het juiste gebruik van ‘de blauwe zak’ en tegen het storten van groenafval met het nieuwe bord “ook dit is zwerfvuil“. Ook de anti-peukencampagne ging niet ongemerkt voorbij. Daarnaast was er de intense samenwerking en ondersteuning van de tientallen zwerfvuilmeters en –peters via de milieudienst van de gemeente. 

Om de kans om sluikstorters op heterdaad te betrappen te verhogen, werd een mobiele camera aangeschaft en in gebruik genomen. De boetes voor sluikstorters werden aanzienlijk verhoogd. 

Op de voorbije gemeenteraad stelde de Groene fractie een aantal vragen bij het huidige afvalbeleid. Nadien werden er constructieve voorstellen gedaan voor een betere aanpak van een aantal pijnpunten. 

Mobiele ‘betrapcameras’ al maanden niet in gebruik

Vooreerst vroeg Groen naar de resultaten bij het gebruik van de mobiele camera.  Daarbij werd ook gevraagd of de budgettaire middelen beschikbaar zijn voor de aankoop van een tweede camera en het beschikbaar stellen van het nodige personeel om de camerabeelden te screenen.

Betreffende het gebruik van de mobiele camera was het antwoord van de bevoegde Schepen Eric Nagels (Vernieuwing) ontgoochelend.  Dankzij de camera werden in de maanden februari en maart weliswaar 4 daders die een flinke boete krijgen op heterdaad betrapt. Sindsdien bleef de camera echter ongebruikt wegens personeelstekort om enerzijds de camera te installeren en anderzijds de beelden te bekijken. Of er extra cameratoezicht komt in de toekomst, hangt in de eerste plaats af van het al dan niet beschikbaar hebben van personeel. 

Duidelijke communicatie aan ophaalpunten
Vervolgens deed Groen een aantal concrete voorstellen om tot een beter beheer te komen van gecentraliseerde afvalophaalpunten (op plaatsen waar door wegeniswerken de reguliere vuilnisophaling niet kan gebeuren).  

Groen fractievoorzitter Eddie Boelens: “Om specifiek de overlast op de  gecentraliseerde ophaalpunten te verminderen, stelt Groen voor dat aan al deze ophaalpunten duidelijke informatie komt die erop wijst dat enkel reguliere zakken op het juiste tijdstip op deze plaatsen gedeponeerd mogen worden. Als juist tijdstip geldt daarbij dezelfde regeling als bij het buitenzetten van vuilnis aan de eigen voordeur. Pas vanaf 20 uur de dag voor de ophaling mag het specifieke huisvuil op de punten geplaatst worden. Mogelijke overtreders moeten gewaarschuwd worden dat een fikse boete hen boven het hoofd hangt en dat cameratoezicht de pakkans vergroot.“

Tot tevredenheid van Groen verbindt de verantwoordelijke Schepen zich er toe de concrete Groene voorstellen voor het netjes houden van de centrale ophaalpunten ter harte te nemen en met de diensten uit te voeren. 

‘Charter voor een nette omgeving’ voor Grimbergse verenigingen
Tenslotte stelde Groen voor om vanuit het gemeentebestuur te werken aan een intensere samenwerking tussen de gemeente en verenigingen die gebruik maken van de gemeentelijke infrastructuur. Eddie Boelens: “Aan sport-, culturele en jeugdbewegingen wordt daarbij gevraagd de omgeving van clublokalen, terreinen, kleedkamers en cafeteria met eigen zwerfvuilteams netjes te houden.  Via een ‘charter voor een nette omgeving’ kunnen de wederzijdse afspraken tussen de gemeente en verenigingen officieel vastgelegd worden.“ 

Ook dit voorstel viel niet in dovemansoren. Schepen Nagels beloofde het punt ter bespreking voor te leggen aan het Schepencollege. Groen dankt het bestuur deze constructieve voorstellen ter harte te nemen.

 

Eddie Boelens

Fractieleider Groen grimbergen 

0470747424