Grimbergen gaat voor duurzame mobiliteit en organiseert participatieronde voor klimaatactieplan

25 April 2015

Het gemeentebestuur van Grimbergen stelde op 23 april  aangekochtedienstwagens

de recent op aardgas voor evenals de gemeentelijke CNG slow fill installatie. Daarmee wil het gemeentebestuur met haar keuze resoluut het voorbeeld geven voor duurzame mobiliteit.

 Sinds 2014 wordt namelijk werk gemaakt van het vergroenen van het autopark.  Schepen van duurzaamheid Eddie Boelens (Groen): "Afgeschreven dieselwagens worden vervangen door wagens op aardgas.  Momenteel zijn er daarvan reeds twee in circulatie. Tegen eind 2015 zullen dat er vijf zijn."  Wagens op aardgas stoten geen roet, 95% minder fijn stof  en de helft minder koolmonoxide uit dan andere wagens. Ze hebben ook 27% minder CO²-uitstoot dan benzinewagens en 12% minder dan dieselwagens. Wegens het lager verbruik wordt de meerkost bij de aankoop op twee jaar gerecupereerd."

Maar het gemeentepersoneel doet ook geregeld korte verplaatsingen en daarvoor is een dienstfiets in gebruik genomen. Naast de klemtoon op duurzame mobiliteit wordt ook veel breder gekeken

Want Grimbergen ondertekende vorig jaar het Brabantse klimaatconvenant en het Europees Burgemeestersconvenant voor een krachtig klimaatbeleid. Daarmee engageert de gemeente zich om tegen 2020 de uitstoot van CO² en het gebruik van fossiele brandstoffen met 20% te verminderen en 20% meer hernieuwbare energie te gebruiken.

Om deze ambitieuze doelstellingen te bereiken is de opmaak van klimaatactiplan over verschillende jaren nodig en daarbij is steun van de Grimbergse bevolking onmisbaar.

Daarvoor organiseert het gemeentebestuur een participatietraject voor de bevolking met drie vergaderingen,  telkens om 19.30 uur

- in het gemeentehuis van Grimbergen (29 april), met radio 2 - man Luc Verschueren van "Somers en Verschueren 

- in het Cultuurcentrum van Strombeek-Bever  (4 mei) met klimaatspecialist Peter Tom Jones 

- en het parochiaal Centrum van Humbeek (11 mei) metr low impact man Steven Vromman.

Er komt ook nog een speciaal participatiemoment voor de Grimbergse bedrijven op woensdag 27 mei van 17 uur tot 19.30 uur in de Colruyt Academie. Daar zal de Business 

unit manager van WE-Power de heer Stephan Windels op aanwezig zijn.

Na het participatietraject wordt ijverig verder gewerkt aan het Grimbergse klimaatactieplan dat op 26 november ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd zal worden.

Eddie Boelens Schepen van leefmilieu en duurzaamheid